Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lãnh Sự Quán Mỹ Lên Lịch Tư Vấn Trực Tuyến Về Visa Du Lịch

Nhận tin tức mới
20/04/2017
Các viên chức lãnh sự Mỹ sẽ tổ chức một buổi trả lời trực tuyến vào lúc 2 giờ chiều ngày 03/05/2017 về các vấn đề thị thực du lịch (B-1/B-2) tại trang Facebook của lãnh sự.
Ngay từ bây giờ, các bạn hãy bắt đầu suy nghĩ về các câu hỏi cho các viên chức lãnh sự của chúng tôi!
Trang Facebook của tổng lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Hồ Chí Minh, tại đây.
Hãy đánh dấu lịch của bạn! 
(Mark your calendars: Consular Officers will be hosting a live webchat on May 3 at 2pm to answer your visitor visa (B-1/B-2) questions here on our Facebook page. Start thinking about what you would like to ask our consular experts!)