Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Lãnh sự quán lên lịch tư vấn trực tuyến về visa du lịch

Nhận tin tức mới
20/04/2017
Hãy đánh dấu lịch của bạn! Các viên chức lãnh sự sẽ tổ chức một buổi trả lời trực tuyến vào lúc 2 giờ chiều ngày 3/5 về các vấn đề thị thực du lịch (B-1/B-2) tại trang Facebook này. Ngay từ bây giờ, các bạn hãy bắt đầu suy nghĩ về các câu hỏi cho các viên chức lãnh sự của chúng tôi!
Mark your calendars: Consular Officers will be hosting a live webchat on May 3 at 2pm to answer your visitor visa (B-1/B-2) questions here on our Facebook page. Start thinking about what you would like to ask our consular experts!
https://www.facebook.com/achochiminh.usconsulate/photos/a.17978172876799…