Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Làm Thế Nào Chứng Minh Nguồn Gốc Hợp Pháp Của Khoản Vốn Đầu Tư 500,000 USD?

Nhận tin tức mới
Làm Thế Nào Chứng Minh Nguồn Gốc Hợp Pháp Của Khoản Vốn Đầu Tư 500,000 USD?
21/04/2014

Câu hỏi: Làm Thế Nào Chứng Minh Nguồn Gốc Hợp Pháp Của Khoản Vốn Đầu Tư 500,000 USD?

Trả lời: Có nhiều nguồn tài sản được xem là hợp pháp để chứng minh nguồn gốc của khoản đầu tư như:

  • Vốn thu được từ hoạt động kinh doanh hợp pháp,
  • Nguồn thu từ đầu tư bất động sản,
  • Thừa kế,
  • Trúng xổ số,..

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với tư vấn của Kornova để đánh giá trường hợp của bạn và giải pháp thích hợp.