Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kornova và Quebec

Nhận tin tức mới
28/01/2010
Vào 28/01/2010, đại diện của Kornova đã có cuộc họp với Ông Louis Leblanc, Pho chủ tịch tài chính và Giám đốc điều hành Ngan hàng Quốc gia, để thảo luận về những sữa đổi tiềm năng đối với Chương trinh Định cư Canada diện Đầu tư Liên bang và chương trình Đầu Tư Quebec (Federal Investor and Quebec Immigrant Investor Programs).
Trong tháng vừa qua, Bộ trưởng Bộ di trú Canada, Ông Jason Kenney và các bên liên quan có buổi gặp gỡ để thảo luận về khả năng nâng cao giá trị tài sản và điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư.
Hiện tại, điều kiện của chương trình là yêu cầu đầu tư $ 400,000 trong tổng tài sản $ 800,000. Điển hình là 95% các đương đơn chọn phương án đầu tư giới hạn bằng cách “Financing”- chỉ đầu tư $ 120,000. Mặc dù suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng trong năm 2009, Canada đã có một năm kỹ lục về lượng người nộp đơn xin nhập cư theo diện đầu tư Lien bang và Quebec. Chúng tôi dự đoán rằng Chương trình định cư Canada diện Đầu tư sẽ được sữa đổi mới vào khoảng mùa thu năm 2010. Chúng tôi khuyến khích những người đang xem xét chương trình định cư Canada này nên nộp đơn sớm hơn là chậm trễ. Trong năm 2009,Cao Ủy Canada tại Singapore đã nhận được hơn 131 hồ sơ định cư diện Đầu tư.