Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

KORNOVA TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN HIỆP HỘI ĐẦU TƯ HOA KỲ (IIUSA)

Nhận tin tức mới
14/01/2015
KORNOVA TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN HIỆP HỘI ĐẦU TƯ HOA KỲ (IIUSA) - 1
Thành lập năm 2005, Hiệp Hội Đầu tư Hoa Kỳ (IIUSA) là một hiệp hội quốc gia cho Chương trình Trung Tâm Khu Vực EB-5. IIUSA hoạt động hướng đến tối đa hóa lợi ích kinh tế cho Hoa Kỳ từ chương trình.
Hiện tại hiệp hội được công nhận hoạt động dài hạn trong sứ mạng về chương trình Trung Tâm Khu Vực EB-5 sau hơn 20 năm hỗ trợ phát triển và gần đây với thống kê ảnh hưởng kinh tế với thành quả đáng kinh ngạc. Năm tài chính 2005-2013, chương trình đã thu hút hơn $6.5 tỷ vốn đầu tư và hỗ trợ phát triển hơn 131000 công việc tại Mỹ – số liệu tiếp tục tăng từng ngày.
Hiệp hội hướng đến phát triển chương trình Trung tâm khu vực EB-5 và các hoạt động mạnh mẽ phục vụ phát triển kinh tế và việc làm cho Hoa Kỳ. Hiệp hội duy trì tính chuyên nghiệp và tiêu chuẩn ngành; mang lại cho chính phủ và công chúng thông tin đầy đủ về lợi ích các trung tâm khu vực qua chương trình đầu tư EB-5. Hiệp hội đại diện các trung tâm khu vực và hỗ trợ các trung tâm trong nổ lực hoạt động và liên lạc với các cấp chính phủ trong các vấn đề hành chính, chính sách.
Theo IIUSA
KORNOVA TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN HIỆP HỘI ĐẦU TƯ HOA KỲ (IIUSA) - 2