Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kornova gặp gỡ Viên chức Tỉnh bang New Brunswick

Nhận tin tức mới
26/02/2010
Ngày 26/02/2010 vừa qua, Bà Tammy Caseley, Giám Đốc chương trình đầu tư định cư của Tỉnh bang New Brunswick, đã có cuộc gặp gỡ với Ông Wonjoon Kang, Giám đốc điều hành Kornova, để thảo luận về những thay đỗi của Chương trinh đầu tư định cư Hỗ trợ Tỉnh bang vừa được ban hanh vào ngày 05/02/2010.
Sự thay đổi này là lần thay đổi đầu tiên kể từ khi chương trình được bắt đầu từ năm 1999. Hiện tại, chương trình đã nhận hơn 3,650 hồ sơ với mong muốn có khoảng 10,737 người nhập cư.
Chương trình diện Nhân Viên Lành Nghề của New Brunswick được mở rộng thêm với chương trình Nhân viên Lành nghề Có Hỗ trợ của Gia đình (Skilled Worker with Family Support), cho phép những người có quốc tịch hay là thường trú nhân (PR) của tỉnh bang được hỗ trợ người thân của mình đến đầu tư định cư tại New Brunswick. Chương trình Nhân viên Lành nghề Có Hỗ trợ của Gia đinh sẽ chấp nhận đương đơn có thư mời làm việc từ một công ty/doanh nghiệp tại New Brunswick.
Chương trình diện Doanh nhân được thay đổi nhằm mong muốn người nhập cư diện doanh nhân kinh doanh tại tỉnh bang. Theo quy trinh sửa đỗi mới của chương trình này, đương đơn sẽ phải chuẩn bị nhiều kiến thức về New Brunswick và chuẩn bị cho việc điều hành doanh nghiệp trước khi nhận được thư bổ nhiệm. Và đáng kể nhất là đương đơn sẽ được yêu cầu ký quỹ $ 75,000.
Sự thay đổi này xuất phát từ việc chỉ mới có khoảng 10% những người nhập cư hoạt động kinh doanh sau khi đến New Brunswick. Khoảng tiền ký quỹ này sẽ được hoàn trả lại nhằm thúc đẩy người mới đến tham gia tích cực hơn trong kinh doanh. Chính quyền tỉnh bang cũng sẽ phát triển các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp mới nhằm cung cấp sự hỗ trợ cho người mới đến.
Kornova đã có những đề xuất với Viên chức chính phủ nhằm phục vụ tốt hơn cho khách hàng đến với chương trình. Chúng tôi mong muốn một chính sách hoàn trả lại tiền ký quỹ thật đơn giản, tạo cơ hội cho những người có khả năng tiếng Anh hoặc tiếng Phap hạn chế tại thời điểm nộp hồ sơ, và mong muốn chính phủ hỗ trợ người mới đến nhiều hơn nữa trong qua trình thành lập doanh nghiệp.
Chúng tôi tin rằng văn phòng Kornova tại New Brunswick sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng và hướng dẫn khách hàng bắt đầu một doanh nghiệp thành công và đủ điều kiện để lấy lại tiền ký quỹ.
Văn phòng Kornova tại Fredericton, New Brunswick:
Suite 360, Frederick Square
77 Westmoreland Street
Fredericton, New Brunswick
Tel: 1-506-455-6470
Fax: 1-506-455-0953