Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kornova cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh sau định cư tại New Brunswick

Nhận tin tức mới
30/10/2014
Để liên tục hỗ trợ các gia đình định cư tìm kiếm cơ hội kinh doanh tại New Brunswick, Kornova phát triển hệ thống mạng lưới và dịch vụ hỗ trợ chọn doanh nghiệp đang chào bán tại Saint John, Moncton và Fredericton cũng như các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp liên quan (kế toán, xúc tiến kinh doanh, luật pháp)
Hệ thống của Kornova bao gồm các chuyên gia từ các công ty hàng đầu trong ngành (luật, kế toán, môi giới và xúc tiến kinh doanh) tại New Brunswick để có thể hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp đầy đủ và có nguồn lực cần thiết.
Kornova khuyến khích các khách hàng đã định cư liên hệ văn phòng Kornova Fredericton để được hỗ trợ tìm hiểu và mua doanh nghiệp
Vui lòng liên hệ Kornova để được định hướng và giới thiệu
Jason Rubenstein
Regional Manager – New Brunswick Office | Kornova
Suite 360 Frederick Square, 77 Westmorland Street
Fredericton, NB E3B 6Z3 Canada
(O) 1-506-455-6470 | (M) 1-506-262-6430 | j.rubenstein@kornova.com
Kornova cung cấp dịch vụ hỗ trợ kinh doanh sau định cư tại New Brunswick