Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Kornova cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư

Nhận tin tức mới
16/06/2016
Hỗ trợ bộ đơn nhận thẻ Xanh vĩnh viễn và quản lý thu hồi vốn đầu tư EB-5
Ngoài ra,  với sự am hiểu và mối quan hệ sâu rộng với các đối tác trên các lĩnh vực, Kornova cam kết đồng hành và chia sẻ thành công cùng nhà đầu tư trong suốt quá trình hòa nhập với 4 gói hỗ trợ đặc biệt
CỐ VẤN HOẠCH ĐỊNH THUẾ
CỐ VẤN ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC
CHỨNG THỰC CHỨNG TỪ VĂN BẢN THEO CHUẨN HOA KỲ
TƯ VẤN DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN – AN CƯ –  THỦ TỤC NHẬP CƯ & TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG
Kornova cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư