Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Khi Tôi Đầu Tư Vào Dự Án Thuộc Trung Tâm Khu Vực, Tôi Có Cần Phải Sống Ở Trung Tâm Khu Vực Này Sau Khi Nhận Thẻ Xanh Không?

Nhận tin tức mới
Khi Tôi Đầu Tư Vào Dự Án Thuộc Trung Tâm Khu Vực, Tôi Có Cần Phải Sống Ở Trung Tâm Khu Vực Này Sau Khi Nhận Thẻ Xanh Không?
21/04/2014

Câu hỏi: Khi Tôi Đầu Tư Vào Dự Án Thuộc Trung Tâm Khu Vực, Tôi Có Cần Phải Sống Ở Trung Tâm Khu Vực Này Sau Khi Nhận Thẻ Xanh Không?

Trả lời: Bạn không cần. Sau khi nhận được thẻ xanh, bạn có thể sống bất kỳ nơi đâu ở Mỹ tùy bạn chọn, không có giới hạn. Phạm vi qui định của Trung tâm khu vực là chỉ định phạm vi địa lý đầu tư của Trung tâm, nhưng không liên đới đến nhà đầu tư. Vì thế nhà đầu tư và gia đình có thể tuỳ ý sinh sống tại bất cứ thành phố nào ở Mỹ.