Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Khi Nào Tôi Cần Đầu Tư 500,000 USD?

Nhận tin tức mới
Khi Nào Tôi Cần Đầu Tư 500,000 USD?
21/04/2014

Câu hỏi: Khi Nào Tôi Cần Đầu Tư 500,000 USD?

Trả lời: Khi Trung tâm khu vực xác nhận rằng nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia chương trình, nhà đầu tư được yêu cầu chuyển vốn đầu tư 500,000 USD vào tài khoản tín thác của dự án.

Khoản vốn sẽ được giữ trong tài khoản tín thác cho đến khi hồ sơ di trú I-526 được Cục Di Trú (USCIS) phê duyệt.