Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Khi Nào Thì Khoản Vốn Đầu Tư 500,000 USD Được Hoàn Trả Cho Nhà Đầu Tư?

Nhận tin tức mới
21/04/2014
Câu hỏi: Khi Nào Thì Khoản Vốn Đầu Tư 500,000 USD Được Hoàn Trả Cho Nhà Đầu Tư?
Trả lời: Hầu hết các khoản đầu tư EB5 hiện nay theo cấu trúc khoản cho vay có kỳ hạn 5 năm. Khoản vốn sẽ được giữ trong tài khoản treo tín thác trước khi chuyển vào dự án để khoản vốn này có thể hoàn trả cho nhà đầu tư nếu bộ đơn I-526 không được phê duyệt. Nhà đầu tư sẽ được hoàn trả lại vốn đầu tư theo kỳ vay 5 năm kể từ khi khoản đầu tư 500,000 USD được chuyển vào dự án.