Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hướng Dẫn Bổ Sung Trẻ Em Dưới 22 Tuổi Theo Hồ Sơ Định Cư Canada

Nhận tin tức mới
Hướng Dẫn Bổ Sung Trẻ Em Dưới 22 Tuổi Theo Hồ Sơ Định Cư Canada
06/11/2017

Ngày 27 tháng 10 năm 2017, Chính phủ Canada đã thay đổi định nghĩa tuổi người phụ thuộc từ “dưới 19” xuống “dưới 22 tuổi”, thực hiện cam kết của Bộ trưởng Bộ Nhập cư, Tị nạn và Quốc tịch.

Sự thay đổi này sẽ giúp nhiều gia đình nhập cư cùng với nhau. Khi những gia đình mới đến có thể cùng đi với nhau, việc hội nhập vào Canada, và khả năng làm việc và đóng góp cho cộng đồng của họ đều được cải thiện. Sự thay đổi này áp dụng cho tất cả các đơn mới nhận được bởi Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) vào hoặc sau ngày 24 tháng 10 năm 2017. Cha mẹ muốn xem trẻ có đủ tiêu chuẩn hay không nên kiểm tra công cụ web của chính phủ Canada.

Để giúp cho nhiều gia đình có thể cùng nhau định cư hơn, chính phủ đã đưa ra chính sách chung cho phép bổ sung hoặc bảo lảnh cho một số trẻ em có cha mẹ đã có hồ sơ định cư đang trong quá trình thụ lý vào ngày 3 tháng 5 năm 2017 hoặc đã nộp đơn sau ngày đó.

Sơ đồ hướng dẫn bổ sung trẻ em dưới 22 tuổi theo hồ sơ định cư

Những người nộp đơn xin thường trú muốn thêm hoặc bảo lãnh một  người con đi kèm theo chính sách chung cũng có thể kiểm tra công cụ web của chúng tôi để xem con của họ có đủ điều kiện không – đặc biệt, nếu họ ở độ tuổi 19, 20 hoặc 21  vào ngày 3 tháng 5 năm 2017, hoặc ngày chúng tôi nhận được đơn của phụ huynh, nếu từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 23 tháng 10 năm 2017.

Các Đương đơn nên thông báo cho Cục Di Trú IRCC càng sớm càng tốt bằng cách sử dụng một mẫu đơn trực tuyến, vì thời gian thông báo sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2018.