Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hội Thảo Tư Vấn Đầu Tư Định Cư Mỹ – Cơ Hội Đầu Tư Vào Khu Đô Thị Hàng Đầu San Diego

Nhận tin tức mới
Hội Thảo Tư Vấn Đầu Tư Định Cư Mỹ – Cơ Hội Đầu Tư Vào Khu Đô Thị Hàng Đầu San Diego
06/07/2017

Kornova tổ chức chương trình Hội thảo tư vấn đầu tư định cư Mỹ EB-5 đem đến cơ hội đầu tư và nhận visa định cư Mỹ cả gia đình.

Thông qua việc đầu tư vào dự án EB5 – Khu đô thị Escaya tại San Diego, California, nhà đầu tư cùng gia đình ( người phối ngẫu và các con độc thân dưới 21 tuổi) sẽ nhận được Thẻ Xanh định cư Mỹ.

Liên hệ đăng ký tham dự:  Tel: 38290.430 | Email: vietnam@kornova.com
Đăng Ký trực tuyến tại đây

Hội thảo tư vấn đầu tư định cư Mỹ - cơ hội đầu tư vào khu đô thị hàng đầu San Diego