Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hội thảo đầu tư định cư Hoa Kỳ- Tọa đàm cùng đại diện dự án chính phủ – 10/3/2016

Nhận tin tức mới
25/02/2016

Thế Mạnh Của Dự Án SEPTA Dự án đầu tư định cư EB-5 – 100% chính phủ quản lý điều hành

Chính sách hoàn vốn minh bạch đơn giản
Tạo Việc Làm Vượt Chỉ Tiêu — 14.11 công việc/nhà đầu tư ( vượt mức yêu cầu 10 việc làm trên mỗi nhà đầu tư)
Dự Án Chính Phủ 100% Chính phủ Hoa Kỳ đầu tư, xây dựng, hoạt động và quản lý dự án này
Tín Dụng Hạng A+ Của Chính Phủ Hoa Kỳ Bảo Đảm Hoàn Trả Nợ
Đang chờ Chứng Nhận phê duyệt I-924 cho bộ chứng từ mẫu
Hiện Tại Trong Tiến Trình Xây Dựng
Nguyên tắc  làm Việc tín nhiệm, đáng tin cậy – hoàn trả vốn và phí đầy đủ nếu không được chấp nhận
Tọa đàm cùng đại diện dự án chính phủ
Hội Thảo Đầu Tư Định Cư Hoa Kỳ Diện EB5 – 10 tháng 3, 2016
Thư mời
Công ty Kornova trân trọng kính mời Quý Khách hàng tham dự
Hội Thảo Đầu tư Định Cư Hoa Kỳ diện EB-5 tổ chức riêng cho nhóm nhà đầu tư VIP

  • TÌM HIỂU & GẶP GỠ ĐẠI DIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIAO THÔNG PENNSYLVANIA, SEPTA
  • DỰ ÁN HẠ TẦNG 100% CHÍNH PHỦ ĐẦU TƯ-XÂY DỰNG-ĐIỀU HÀNH & QUẢN LÝ
  • DỰ ÁN ĐÃ NỘP CHO PHÊ CHUẨN TRÊN BỘ CHỨNG TỪ MẪU
  • DỰ ÁN ĐƯỢC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ BỞI CHÍNH PHỦ – 62% VỐN DỰ ÁN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH CHÍNH PHỦ
  • ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN DỰ ÁN: BAN QUẢN LÝ GIAO THÔNG VẬN TẢI ĐÔNG NAM BANG PENNSYLVANIA (SEPTA- SOUTHEASTERN PENNSYLVANIA TRANSIT AUTHORITY) – TRỰC THUỘC CHÍNH PHỦ BANG

THẢO LUẬN CÙNG LUẬT SƯ HỒ SƠ TÀI CHÍNH NHÀ ĐẦU TƯ
ĐĂNG KÝ LỊCH GẶP RIÊNG LUẬT SƯ VÀ ĐẠI DIỆN DỰ ÁN THẢO LUẬN VỀ HỒ SƠ CÁ NHÂN
ĐẦU TƯ EB-5 – ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI GIA ĐÌNH THƯƠNG YÊU
ĐĂNG KÝ : Ms. Trúc Mai: (08) 38290430 – EMAIL: MAITRAN@KORNOVA.COM
Kornova giữ vai trò đại diện của dự án tại Việt Nam
Hồ sơ nhà đầu tư được luật sư riêng Kornova hỗ trợ cố vấn thụ lý

Am hiểu–Chuyên nghiệp–Tận tâm và Tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng