Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hội Thảo Chính Sách Di Trú Mỹ Ảnh Hưởng Đến Visa Định Cư Và Không Định Cư

Nhận tin tức mới
Hội Thảo Chính Sách Di Trú Mỹ Ảnh Hưởng Đến Visa Định Cư Và Không Định Cư
17/06/2017

Kornova tổ chức chương trình hội thảo di trú Mỹ “Chính sách di trú M nh hưởng đến visa đnh cư và không đnh cư”.

Hội thảo chính sách di trú Mỹ ảnh hưởng đến visa định cư và không định cư

Quý anh chị tham dự có thể Đăng ký trực tuyến tại đây hoặc liên hệ:

Tel: (028) 38290430 | Email: vietnam@kornova.com