Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hội đàm Thuế -Kinh Doanh – Giáo Dục Canada do Kornova cùng các chuyên gia chủ trì được các nhà đầu tư Việt Nam đánh giá cao

Nhận tin tức mới
08/12/2016
Ngày 08/12/2016, Kornova chính thức chủ trì hội đàm Thuế – Kinh Doanh – Giáo Dục Canada  cùng các chuyên gia. Chương trình dành riêng cho các nhà đầu tư Việt Nam tìm kiếm thông tin đầu tư định cư và kinh doanh tại Canada
Đây là chương trình hội đàm được các nhà đầu tư Việt Nam mong chờ và đánh giá cao.
Chương trình mang lại thông tin chính thức, chi tiết từ các chuyên gia  về các lĩnh vực quan trọng của thuế , kinh doanh và giao dục. Chương trình hỗ trợ đầy đủ thông tin cho các nhà đầu tư trong việc tìm hiểu và hoạch định kế hoạch kinh doanh và an cư tại Canada
Chương trình cũng mang lại cho nhà đầu tư thông tin bổ ích về điều kiện và chu trình chương trình đầu tư định cư Prince Edward Island , chương trình định cư tỉnh bang Canada hàng đầu thị trường do Kornova đại diện.
Hội thảo Kornova được nhà đầu tư đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và nguồn thông tin bổ ích mà Kornova mang lại cho khách hàng đầu tư định cư Canada.
Kornova được khách hàng đánh giá cao sự đồng hành cùng khách hàng và sự quan tâm sâu sắc đến khách hàng.
Hội thảo thu hút gần 130 nhà đầu tư tham dự.