Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hội Chợ Việc Làm Chuyên Ngành Dành Riêng Cho Người Mới Nhập Cư Tại Moncton, New Brunswick

Nhận tin tức mới
Hội Chợ Việc Làm Chuyên Ngành Dành Riêng Cho Người Mới Nhập Cư Tại Moncton, New Brunswick
09/02/2018

Để hỗ trợ cho các gia đình mới nhập cư tại tỉnh bang, chính quyền thành phố Moncton phối hợp cùng các đối tác nhập cư đã tổ chức Hội chợ nhập cư dành cho các gia đình mới định cư tại tỉnh bang.

Hội chợ việc làm dành cho những gia đình người nước ngoài mới đến nhập cư với các chuyên ngành sau: Tài chính, Bảo hiểm, Văn phòng Hỗ trợ và Công nghệ thông tin.

Mục đích chính của Hội chợ là để kết nối những người mới đến với cơ hội nghề nghiệp đang có trong khu vực Moncton. Đối với chủ lao động, sáng kiến này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về lực lượng lao động với việc tiếp cận nguồn tài lực quốc tế hàng đầu đến khu vực này!

Hội chợ việc làm chuyên ngành dành riêng cho người mới nhập cư tại Moncton
  • Thời gian: Ngày 23 tháng 2,  từ 10 giờ đến 12 giờ sáng
  • Địa điểm: Venn Innovation, 735 Main street suite 201

Xem thêm và đăng ký tại đây
Hội chợ việc làm chuyên ngành dành riêng cho người mới nhập cư tại Moncton