Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hội chợ việc làm chuyên ngành dành riêng cho người mới nhập cư tại Moncton

Nhận tin tức mới
Hội chợ việc làm chuyên ngành dành riêng cho người mới nhập cư tại Moncton
09/02/2018

Thành phố Moncton và các đối tác nhập cư mong muốn quý vị tham dự Hội chợ việc làm sắp tới dành cho những người nước ngoài mới đến nhập cư với các chuyên ngành sau: Tài chính, Bảo hiểm, Văn phòng Hỗ trợ và Công nghệ thông tin.
Mục đích chính của Hội chợ là để kết nối những người mới đến với cơ hội nghề nghiệp đang có trong khu vực Moncton. Đối với chủ lao động, sáng kiến này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về lực lượng lao động với việc tiếp cận nguồn tài lực quốc tế hàng đầu đến khu vực này!


Hội chợ việc làm chuyên ngành dành riêng cho người mới nhập cư tại Moncton

Ngày 23 tháng 2,  từ 10 giờ đến 12 giờ sáng
Địa điểm: Venn Innovation, 735 Main street suite 201
Xem thêm và đăng ký tại đây
Hội chợ việc làm chuyên ngành dành riêng cho người mới nhập cư tại Moncton