Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hồ Sơ Di Trú Mỹ Áp Dụng Mẫu Đơn Mới DS-260

Nhận tin tức mới
Hồ Sơ Di Trú Mỹ Áp Dụng Mẫu Đơn Mới DS-260
17/09/2013

Kể từ ngày 1/9/2013, hầu hết hồ sơ bảo lãnh diện định cư được mở sau ngày này sẽ yêu cầu đương đơn hoàn tất mẫu đơn DS-260 (Mẫu đơn Điện tử cho Thị thực Định cư và Đăng ký Ngoại kiều và mẫu DS-261 (Chỉ định người làm đại diện hay địa chỉ để nhận thư) thay cho mẫu đơn cũ DS-230 (phần I và II) và mẫu DS-3032.

Nếu hồ sơ bảo lãnh của đương đơn được mở trước ngày 1/9/2013, và Trung Tâm Thị Thực Quốc Gia (NVC) đã xác nhận tất cả các giấy tờ yêu cầu đã hoàn tất, đương đơn vẫn có thể sử dụng mẫu đơn cũ DS-230 phần I và II.
Tuy nhiên, nếu hồ sơ của đương đơn được mở sau ngày 1/9/2013, đương đơn sẽ phải điền đơn trên trang mạng DS-260 và DS-261 (Chỉ định người làm đại diện hay địa chỉ để nhận thư).

Ghi chú: Một số hồ sơ được mở trước ngày 1/9/2013 cũng có thể được yêu cầu mẫu đơn DS-260 thay cho các mẫu đơn DS-230. Những trường hợp này bao gồm những hồ sơ
  • Chưa sẵn sàng để được lên lịch phỏng vấn và
  • Sau ngày 1/9/2013, chưa nhận được thông báo từ Trung Tâm Thị Thực Quốc gia (NVC) về những giấy tờ cần bổ sung.
Để xem trả lời cho những câu hỏi thường gặp về mẫu đơn DS-260, vui lòng tham khảo trên trang mạng DS-260 FAQs.