Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Smart Traveler Enrollment Program (Step) Cung Cấp Thông Tin Cập Nhật Về Nơi Bạn Dự Định Đến Ở Mỹ.

Nhận tin tức mới
Chương Trình Smart Traveler Enrollment Program (Step) Cung Cấp Thông Tin Cập Nhật Về Nơi Bạn Dự Định Đến Ở Mỹ.
26/07/2017
Hãy đăng ký Chương trình Đăng ký khách du lịch thông minh (Smart Traveler Enrollment Program – STEP) để nhận các thông tin quan trọng về tình trạng an toàn tại nơi bạn dự định đến.
Bộ Ngoại Giao Mỹ đã cung cấp hơn 2,000 cảnh báo trong năm 2016. Chương trình Đăng ký khách du lịch thông minh (STEP) sẽ gửi những cảnh báo này trực tiếp đến địa chỉ email của bạn và cung cấp thông tin quan trọng về các điều kiện an toàn ở các quốc gia bạn dự định ghé thăm.
Bạn có thể đăng ký tại đây.