Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Hai yêu cầu mới khi nộp đơn làm hộ chiếu

Nhận tin tức mới
15/01/2015
Ngày 20 Tháng 10 2014, yêu cầu mới có hiệu lực đối với người trưởng thành nộp đơn làm hộ chiếu bằng cách sử dụng quy trình nộp đơn chung.
1. Chứng từ chứng minh nhân thân
Các yêu cầu mới chỉ rằng các tài liệu nhận dạng của liên bang hoặc tỉnh bang / lãnh thổ (ID) nộp để hỗ trợ nhận dạng phải bao gồm không chỉ tên, họ, chữ ký của người nộp đơn, mà còn phải có thông tin giới tính, ngày tháng năm sinh ảnh. Nếu một chứng từ không thể đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhận diện thì cần có chứng từ nhận diện bổ sung, mà khi kết hợp cả hai chứng từ thì đáp ứng đủ các tiêu chí yêu cầu, cũng có thể được chấp nhận.
Các chứng từ nhận diện của thành phố / địa phương sẽ không còn được chấp nhận để làm chứng từ nhận dạng.
Ngoài ra, thẻ Old Age Security (OAS) phát hành trước năm 2008 và thẻ an sinh xã hội (SIN) không còn được chấp nhận. Để biết thêm thông tin xin vui lòng xem: Chỉ thị về thẻ an sinh xã hội

2. Tên yêu cầu
Theo yêu cầu mới, hộ chiếu được cấp với cùng một tên trên các bằng chứng về quốc tịch Canada cho tất cả trẻ em dưới 16 tuổi. Đối với các ứng viên người lớn, có một vài trường hợp ngoại lệ cụ thể cho các yêu cầu mới.
Nếu hồ sơ làm hộ chiếu và tên của bạn đã thay đổi trong bối cảnh của một mối quan hệ, các chính sách mới yêu cầu bạn cũng nộp một trong các chứng từ sau:
một giấy chứng nhận kết hôn;
Giấy chứng nhận mối quan hệ sống chung không kết hôn (thông luật);
lệnh của tòa án (ly thân / ly hôn);
Giấy chứng nhận kết thúc một mối quan hệ sống chung không kết hôn theo thông luật đã đăng ký; hoặc
Giấy chứng nhận sử dụng lại họ.
Nếu người nộp đơn hoặc con đã một sự thay đổi tên hợp pháp, trước hết họ phải có được bằng chứng cập nhật quyền công dân Canada để phản ánh tên pháp nhân mới.

Theo CIC news
Hai yêu cầu mới khi nộp đơn làm hộ chiếu