Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP HALIFAX ĐỀ CỬ KORNOVA INVESTMENTS INC.

Nhận tin tức mới
01/09/2009
Hội đồng trao giải Doanh Nghiệp Halifax đã đề cử Kornova Investments Inc. cho giải thưởng Doanh Nghiệp Năm 2009

Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp năm 2009 được tổ chức vào ngày 28 tháng 01 năm 2010 tại Trung tâm Thương Mại và Hội Nghị Thế Giới. Năm nay đánh dấu kỷ niệm lần thứ 10 của giải thưởng cao quý này. Từ năm 2000, lễ trao giải thưởng luôn là một sự kiện quan trọng nhất của Phòng Thương Mại Halifax với nhiều hoạt động kỷ niệm, trao giải va giao lưu của cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Giải thưởng doanh nghiệp công nhận những bước đột phá của các doanh nghiệp và những thành công vượt bậc của doanh nghiệp trong cộng đồng. Giải thưởng được đề cử cho các doanh nghiệp có cống hiến và thành công nổi bật tại địa phương cũng như dựa trên những tiêu chí khắt khe về tài chính, quản lý và điều hành. Với việc có tên trong danh sách đề cử giải thưởng Doanh nghiệp Halifax đã cho thấy uy tín cũng như danh tiếng của Kornova đã được khẳng định và sẽ càng củng cố thêm niềm tin nơi các khách hàng của Kornova.

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com