Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

KHU NGHĨ DƯỠNG HABOURSIDE

Chia sẻ

Tổng quan tài chính

Tổng chi phí
dự án

  • Tổng số nhà đầu tư

  • Phí quản lý

  • Đầu tư vào dự án

  • Số lượng công việc EB-5 yêu cầu

  • Số lượng việc làm tạo ra theo ước tính thẩm định

Tổng quan dự án