Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Dự Án EB5 Trung Tâm Điều Dưỡng Horizon Tại Henderson, Nevada, Mỹ

Nhận tin tức mới
05/09/2014

Tồng quan về dự án

Những nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư trực tiếp nhận Thẻ Thường Trú Mỹ qua các chương trình đầu tư định cư EB-5 của Cục Di Trú có thể tham gia cơ hội đầu tư riêng với mức vốn đầu tư 500,000 USD vào dự án xây dựng trung tâm điều dưỡng chất lượng cao 121 phòng tại thành phố Henderson, Nevada, Mỹ.

Khoản đầu tư sẽ thực hiện dưới hình thức một khoản cho vay đến tập đoàn phát triển dự án CITRA Real Estate Capital có trụ sở tại Los Angeles, California với hơn 30 năm kinh nghiệm chuyên ngành. Dự án trung tâm điều dưỡng Horizon là dự án phát triển điều dưỡng cho người cao niên thứ 12 trong hệ thống phát triển chuyên ngành thành công của Citra.

Dự án được điều hành bởi Windsor Healthcare là đơn vị hoạt động trong ngành điều dưỡng từ năm 1984, hiện điều hành 35 trung tâm điều dưỡng và 3 trung tâm săn sóc đặc biệt trên khắp California và Arkansas.

Whiting Turner Contracting Company (“WT”) là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng dự án. WT đã xây dựng 2,073 công trình chuyên ngành trên khắp Hoa Kỳ. WT có danh tiếng về chất lượng, kinh nghiệm và quản lý những công trình hàng đầu quốc gia.

Dự án quản lý bởi tập đoàn Trung tâm khu vực Advantage America EB5 với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Mô tả về địa điểm trung tâm

Las Vegas có dân số cao niên tăng nhanh trong những năm 2000-2010. Dịch vụ phục vụ cho người cao niên trở thành 1 yêu cầu và thách thức cho bang Nevada. Với tỷ lệ phát triển người cao niên ở mức 47.9% – giữ vị trí cao thứ 2 Hoa Kỳ. Giai đoạn 2010-2020, tỷ lệ người cao niên sẽ tăng ở mức 61%

Tổng quan tài chính dự án

  • Tổng ngân sách dự án 21.57 triệu USD.
  • Vốn đầu tư của dự án: 6,57 triệu USD (31.2%).
  • Vốn vay ưu hạng: 15 triệu USD.
  • Vay từ nhà đầu tư EB-5: 7 triệu USD (32.4%).

Dự án đã cò sẵn nguồn tài chính và tiến trình xây dựng bắt đầu từ tháng 8,2014 mà không cần chờ nguồn vốn vay EB5

  • Số lượng suất đầu tư: 14 nhà đầu tư nhập cư EB5.
  • Số lượng việc làm mới yêu cầu của chương trình EB5: 140 việc làm (hoặc 10 việc làm trên mỗi suất đầu tư).
  • Dự đoán giám định số việc làm tạo ra: 225 việc làm (thặng dư 60%).

Chi tiết về vốn đầu tư:

  • 500,000 USD – đầu tư vào dự án.
  • 50,000 USD –  phí quản lý.

Các đơn vị phát triển dự án

Dự án trung tâm điều dưỡng Horizon tại Henderson, Nevada, Hoa Kỳ