Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Đội chuyên viên tư vấn Kornova tham gia hội nghị EB5 chuyên ngành hàng đầu tại Việt Nam

Nhận tin tức mới
Đội chuyên viên tư vấn Kornova tham gia hội nghị EB5 chuyên ngành hàng đầu tại Việt Nam
13/03/2017
Đoàn chuyên viên tư vấn cao cấp từ Kornova đã tham gia hội nghị EB5 chuyên ngành hàng đầu lần thứ 2 tổ chức thường niên tại Việt Nam
Hội nghị EB5 chuyên ngành mang đến chuỗi hội thảo chuyên sâu trong về chương trình EB5, thẫm định đánh giá dự án, những thay đổi sắp tới của dòng chương trình EB5 cũng như các chương trình hội đàm chuyên sâu từ đoàn luật sư về chứng minh nguồn vốn EB5 và các vấn đề hồ sơ pháp lý.
Hội thảo là một phần chương trình đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu hàng năm của đội ngũ chuyên viên tư vấn Kornova.