Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Đội chuyên viên tư vấn Kornova tham gia hội nghị EB5 chuyên ngành hàng đầu tại Las Vegas

Nhận tin tức mới
Đội chuyên viên tư vấn Kornova tham gia hội nghị EB5 chuyên ngành hàng đầu tại Las Vegas
20/01/2017
Trong chuyến công tác đầu năm 2017, đoàn chuyên viên tư vấn cao cấp từ Kornova đã tham gia hội nghị EB5 chuyên ngành hàng đầu tại Las Vegas.
Hội nghị EB5 chuyên ngành mang đến chuỗi hội thảo chuyên sâu trong về chương trình EB5, thẫm định đánh giá dự án, những thay đổi sắp tới của dòng chương trình EB5 cũng như các chương trình hội đàm chuyên sâu từ đoàn luật sư về chứng minh nguồn vốn EB5 và các vấn đề hồ sơ pháp lý.
Chuyến công tác là một phần chương trình đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chuyên sâu hàng năm của đội ngũ chuyên viên tư vấn Kornova.
Đội chuyên viên tư vấn Kornova tham gia hội nghị EB5 chuyên ngành hàng đầu tại Las Vegas
Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Kornova toàn cầu cũng mang đến hội thảo phần chia sẻ chuyên ngành về những thay đổi chương trình EB5 trong thời gian sắp tới, tầm nhìn của các đơn vị tư vấn di trú, phương thức hỗ trợ khách hàng và thị trường
Đội chuyên viên tư vấn Kornova tham gia hội nghị EB5 chuyên ngành hàng đầu tại Las Vegas