Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Đạo Luật Bảo Vệ Tình Trạng Con Độc Thân Dưới 21 Tuổi (CSPA)

Nhận tin tức mới
09/03/2012
Đạo luật CSPA năm 2002 có hiệu lực vào ngày 6/8/2002. Đạo luật này nhằm mục đích giữ lại tình trạng con độc thân dưới 21 tuổi cho những người con của đương đơn chính đã bị quá 21 tuổi trước khi được cấp thị thực do việc chờ đợi trong tiến trình làm thị thực.
(Theo lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM)