Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cục Di Trú USCIS Mở Rộng Yêu Cầu Phỏng Vấn Đối Với Một Số Loại Hồ Sơ Định Cư

Nhận tin tức mới
05/09/2017

Ngày 28/08/2017, Cục Di trú và Nhập cư Mỹ (USCIS) sẽ bắt đầu mở rộng yêu cầu phỏng vấn trực tiếp cho một số người nộp đơn xin di trú nhất định, nếu được cấp, sẽ cho phép họ cư trú lâu dài tại Mỹ.

Sự thay đổi này phù hợp với Điều lệ 13780, “Bảo vệ quốc gia khỏi những kẻ nhập cư vào nước Mỹ” và là một phần của chiến lược toàn diện của cơ quan để cải tiến hơn nữa việc phát hiện và ngăn ngừa gian lận và tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, USCIS sẽ bắt đầu phỏng vấn theo từng giai đoạn các đối tượng sau:

  • Hồ sơ xin điều chỉnh tình trạng cư trú sang định cư dựa trên việc làm (mẫu I-485, Đơn đăng ký thường trú hoặc điều chỉnh tình trạng).
  • Các đơn thỉnh cầu thân nhân tị nạn / tị nạn (mẫu I-730, Đơn xin tị nạn / tị nạn liên quan) dành cho người thụ hưởng ở Mỹ và đang kiến ​​nghị đoàn tụ một người nộp đơn chính / tị nạn.

Trước đây, những người nộp đơn trong các loại này không yêu cầu phỏng vấn trực tiếp với các nhân viên của USCIS để hồ sơ có thể được thụ lý cấp quyền thường trú. Ngoài các loại này, USCIS đang lên kế hoạch mở rộng yêu cầu phỏng vấn cho các loại hình di trú khác.

“Sự thay đổi này phản ánh sự cam kết của Chính phủ trong việc duy trì và tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư ở nước Mỹ”, ông James W. McCament, Giám đốc USCIS, nói. “USCIS và các đối tác liên bang của chúng tôi đang làm việc hợp tác để phát triển các thủ tục kiểm tra và xét duyệt mạnh mẽ hơn cho các cá nhân muốn có các lợi ích di dân cư trú tại Mỹ”.

Các cuộc phỏng vấn trực tiếp sẽ cung cấp cho các nhân viên USCIS cơ hội để xác minh các thông tin được cung cấp trong đơn của một cá nhân, để khám phá những thông tin mới có liên quan đến quá trình thụ lý và để xác định độ tin cậy của cá nhân muốn xin định cư tại Mỹ.

USCIS sẽ đáp ứng yêu cầu phỏng vấn bổ sung thông qua các cải tiến trong đào tạo và công nghệ cũng như chuyển tiếp trong một số khía cạnh của quản lý hồ sơ.

(Cre: USCIS)