Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Thí Điểm Mới Về Thị Thực Khiến Du Lịch Mỹ Trở Nên Dễ Dàng Hơn?

Nhận tin tức mới
17/02/2012

Mới đây Tổng thống Obama đã thông báo về một chương trình thí điểm mới về thị thực Mỹ

Theo sáng kiến mới, trong những trường hợp được chọn, những du khách người nước ngoài đủ điều kiện đã thông qua phỏng vấn kiểm tra kỹ lưỡng trong lần nộp đơn xin thị thực trước đó có thể gia hạn thị thực của họ mà không cần phải trải qua một cuộc phỏng vấn lần nữa. Loại bỏ các cuộc phỏng vấn cho các ứng viên này sẽ tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho họ và cũng khuyến khích họ mộ lần nữa lựa chọn Hoa Kỳ như là điểm đến du lịch của họ.

Ví dụ, chương trình này sẽ khiến cho nhiều khách du lịch người Trung Quốc dễ dàng gia hạn thị thực của họ – một nhóm du khách thường dành hơn $ 6.000 cho mỗi người cho mỗi chuyến đi, theo Bộ Thương mại. Trong suốt năm nay, chính sách này thể thu hút hơn 100.000 cuộc hẹn phỏng vấn cho khách du lịch Trung Quốc nộp đơn xin thị thực lần đầu tiên. Sự gia tăng trong du lịch thể hỗ trợ khoảng 1.500 công việc liên quan đến vận chuyển và du lịch. Viên chức lãnh sự sẽ tiếp tục sử dụng quyền hạn của mình để phỏng vấn bất kỳ đương đơn theo yêu cầu cho an ninh quốc gia.
(Theo State Department Fact Sheet IIP Digital)