Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Mới Cải Tiến Của Canada Đã Mở Cửa Nhận Đơn Mới

Nhận tin tức mới
Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Mới Cải Tiến Của Canada Đã Mở Cửa Nhận Đơn Mới
03/05/2013
Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) sẽ tiếp nhận đơn cho Chương trình Nhân Viên Trình Độ Cao liên bang mới và cải tiến (FSWP) vào ngày 04 tháng 5 năm 2013.

“Ưu tiên số một của chính phủ vẫn là công ăn việc làm, tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng lâu dài”, Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, Nhập cư và Đa văn hóa Jason Kenney cho biết. “Những thay đổi của chúng ta đảm bảo không chỉ rằng Canada có thể chọn những người nhập cư cần thiết nhất cho nền kinh tế của chúng tôi, mà họ còn được định vị tốt nhất để thành công”.

Những cải tiến về hệ thống điểm FSWP được phát triển dựa trên một nghiên cứu rộng, nghiên cứu đã luôn thể hiện rằng trình độ ngôn ngữ và tuổi trẻ là hai trong số những yếu tố quan trọng nhất trong sự thành công kinh tế của những người nhập cư. Chương trình FSWP đã được hiện đại hóa như một kết quả của nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá chương trình rộng lớn, tham vấn từ các bên liên quan và cộng đồng, và một nghiên cứu về phương thức thực hành tốt nhất ở các quốc gia khác.

Mục tiêu của tiêu chí lựa chọn cập nhật là để cải thiện hiệu quả kinh tế của chương trình bằng cách chọn những người nhập cư sẽ có thể hội nhập nhanh chóng và thành công vào nền kinh tế của Canada.

Các thay đổi này cũng sẽ hỗ trợ Kế hoạch hành động kinh tế của Canada năm 2013 bằng cách xây dựng một hệ thống nhập cư nhanh và linh hoạt tập trung chính là đáp ứng nhu cầu nền kinh tế và thị trường lao động của Canada. Trong số những thay đổi này là sự ra đời của qui trình đánh giá chứng chỉ giáo dục, qua đó  chứng chỉ nước ngoài được đánh giá dựa trên giá trị thực sự của văn bằng tại Canada, do đó đảm bảo rằng những người mới có đầy đủ thông tin cho quyết định định cư.

Để ngăn chặn tình trạng hồ sơ quá tải, tồn đọng và thời gian chờ đợi kéo dài, CIC công bố một danh sách các ngành nghề với một hạn mức nhất định số hồ sơ sẽ được chấp nhận trong năm nay.

Trước đây, lượng hồ sơ FSWP tồn đọng có một thời gian chờ đợi lên đến 15 năm là không thể chấp nhận tính đến năm 2015 với hơn 1,5 triệu đơn tồn đọng.

Như là kết quả của Kế hoạch hành động cho một hệ thống nhập cư nhanh hơn và Kế hoạch hành động kinh tế năm 2012, lượng hồ sơ FSWP tồn đọng đã gần như loại bỏ, và các hồ sơ mới đang được thụ lý trong khoảng một năm.

Đầy đủ chi tiết và bộ hướng dẫn hồ sơ FSWP mới sẽ có sẵn trên trang web của CIC sau ngày hôm nay cho sự  mở cửa của chương trình ngày 04 tháng 5 năm 2013.

(Cre: CIC news)