Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang- Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Đợt Thứ 15 Nâng Tổng Số Thư Mời Lên Đến 18,950

Nhận tin tức mới
Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao Liên Bang- Dòng Xét Duyệt Nhanh Phát Hành Thư Mời Nộp Đơn Nhập Cư Đợt Thứ 15 Nâng Tổng Số Thư Mời Lên Đến 18,950
27/08/2015
Vào tháng 1 năm  2015, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa vào áp dụng hệ thống điện tử mới được gọi là Hệ thống Xét duyệt nhanh để quản lý các hồ sơ trú theo một số chương trình nhập cư kinh tế.

Hệ thống xét duyệt nhanh là bước đầu tiên để nộp đơn nhập cư vào Canada theo các chương trình này. Ứng cử viên tiềm năng có thể hoàn thành một hồ sơ nhập cư nhanh bất cứ lúc nào. Lưu ý rằng không có thời hạn để hoàn thành một hồ sơ cá nhân và không có hạn mức trên số ứng cử viên sẽ được nhận vào cơ sở dữ liệu.

Bất cứ ai được chấp nhận vào cơ sở dữ liệu hệ thống xét duyệt  nhanh có thể nhận được một lời mời để nộp đơn thường trú. Việc tuyển chọn để mời các ứng viên nộp đơn di trú sẽ diễn ra thường xuyên trong năm. Chúng tôi sẽ chỉ chọn các ứng cử viên hàng đầu theo xếp hạng mà không theo thứ tự thời gian mà hồ sơ được nhận vào cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn được mời nộp đơn di trú, bạn sẽ có 60 ngày để nộp một hồ sơ di trú hoàn chỉnh trực tuyến.

Tính đến 21.8.2015, chương trình đã phát hành 18,950 thư mời với điểm số thấp ở mức 456 điểm trong đợt thư mời lần 15 ngày 21/8/2015. Chương trình mang lại cơ hội lớn cho người nhập cư trình độ cao.

Đợt Ngày phát hành Điểm số thấp nhất được chọn Số lượng thư mời phát hành
1 31-01-2015 886 779
2 07-02-2015 818 779
3 20-02-2015 808 849
4 27-02-2015 735 1187
5 20-03-2015 481 1620
6 27-03-2015 453 1637
7 10-04-2015 469 925
8 17-04-2015 453 715
9 22-05-2015 755 1361
10 17-06-2015 482 1501
11 26-06-2015 469 1575
12 10-07-2015 463 1516
13 17-07-2015 451 1581
14 07-08-2015 471 1402
15 21-08-2015 456 1523
18,950

(Cre: CIC news)

Liên hệ tư vấn chương trình và thẩm định hồ sơ định cư Canada cùng Kornova

Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com