Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính Sách Di Trú Của Tổng Thống Mỹ Không Ảnh Hưởng Đến Các Dòng Định Cư Hợp Pháp Hiện Hành

Nhận tin tức mới
Chính Sách Di Trú Của Tổng Thống Mỹ Không Ảnh Hưởng Đến Các Dòng Định Cư Hợp Pháp Hiện Hành
15/11/2016
Chính sách di trú của tổng thống Mỹ mới nhậm chức – Donald Trump – không ảnh hưởng đến các dòng định cư hợp pháp hiện hành mà ngược lại là 1 biện pháp cứng rắn với nhập cư bất hợp pháp để giữ an ninh quốc gia, dành những ưu tiên và điều kiện phát triển cho nhập cư hợp pháp và cho phát triển kinh tế Mỹ.
Kế hoạch 10 điểm giải quyết vấn đề nhập cư của ông gồm:
1. Xây dựng bức tường dọc biên giới Mexico: Để ngăn chặn người nhập cư trái phép.
2. Chấm dứt hành động “bắt rồi thả”: Chính phủ sẽ mạnh tay xử lý người nhập cư trái phép.
3. Không tha thứ cho tội phạm từ bên ngoài: Tổ chức các chiến dịch phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật các cấp để tội phạm là người nước ngoài đang ở Mỹ.
4. Cắt tài trợ cho các “thành phố thánh địa” (Sanctuary Cities):
  • Đây là các thành phố không truy tố người nào đó chỉ vì họ là người nước ngoài cư trú bất hợp pháp.
  • Các thành phố từ chối hợp tác với chính quyền liên bang sẽ không nhận được tiền thuế của dân.
5. Hủy các mệnh lệnh hành pháp vi hiến và thực thi pháp luật về nhập cư:
  • Hủy hai lệnh ân xá của Tổng thống Mỹ Barack Obama dành cho năm triệu người nhập cư bất hợp pháp.
  • Mọi văn bản luật về nhập cư phải được thực thi.
6. Thực thi các biện pháp kiểm tra gắt gao người nhập cư: Xây dựng danh sách các quốc gia và khu vực đặc biệt. Những người nhập cư đến từ quốc gia và khu vực trong danh sách này sẽ bị cấm vào Mỹ cho đến khi vượt qua các cơ chế kiểm tra và chứng minh nhân thân hiệu quả.
7. Bảo đảm các quốc gia nhận lại người dân của họ: Trả về nước chứ không được ở lại Mỹ những cá nhân từ 23 quốc gia từ chối nhận lại người dân của mình, trong đó phần lớn là tội phạm.
8. Áp dụng hệ thống thị thực sinh trắc học: Tại tất cả các cảng biển, cảng hàng không và trạm kiểm soát trên bộ. Ngoài ra, những người quá hạn thị thực sẽ bị xử lý nghiêm.
9. Sử dụng E-Verify toàn quốc: E-Verify là hệ thống cho phép doanh nghiệp kiểm tra xem một người có đủ điều kiện để làm việc tại Mỹ hay không.
10. Cải cách hệ thống nhập cư hợp pháp phục vụ lợi ích người Mỹ:
  • Giữ chỉ tiêu nhập cư phù hợp với dân số, chọn những người nhập cư có thể tự chủ tài chính và có khả năng thành công ở Mỹ,
  • Chọn những người nhập cư dựa trên thành tích, kỹ năng và trình độ, thiết lập cách thức kiểm soát nhập cư mới để tăng lương và bảo đảm công dân Mỹ là những người có việc làm đầu tiên.
(Cre: White House)