Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chính quyền của Trump kêu gọi bổ sung rà soát người từ 11 quốc tịch

Nhận tin tức mới
Chính quyền của Trump kêu gọi bổ sung rà soát người từ 11 quốc tịch
07/11/2017

Khi quyết định tạm cấm nhập cư của tổng thống Trump trong 120 ngày đã hết hiệu lực vào ngày 24 tháng 10 năm 2017.
Trong cùng ngày, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố rằng “cần thêm sự kiểm tra chuyên sâu đối với người tị nạn của 11 quốc gia trước đây được coi là có tiềm năng tạo ra nguy cơ đối với Hoa Kỳ. Việc nhập cư đối với 11 nước có nguy cơ cao sẽ tiếp tục theo từng trường hợp cụ thể trong một thời gian xem xét mới là 90 ngày”.
Thông báo và bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao không liệt kê 11 quốc gia, nhưng theo các báo cáo, các quốc gia này dường như là Ai Cập, Iran, Libya, Mali, Triều Tiên, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Syria và Yemen; và người Palestine sống ở những nước này.