Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cảng biển Baltimore

Tin nổi bật

News
02/07/2018
Xem thêm

Danh sách tin

  • Tất Cả

  • Sự kiện

  • Tin tức

02/07/2018
Dự Án Nâng Cấp Cảng Baltimore Hoàn Trả Tiền Đầu Tư EB-5 Cho Nhà Đầu Tư EB-5 Của Kornova

Dự án Nâng cấp Cảng Baltimore – Maryland (EB5 Ports – Baltimore LP) đã tiến hành hoàn trả tiền đầu tư 500,000 USD cho các nhà đầu tư EB-5 tham gia dự án vào cuối tháng 6/2018 vừa qua. Như vậy, ở thị trường Việt Nam, đây là dự án EB-5 thứ hai các nhà […]

02/07/2018
Dự Án Nâng Cấp Cảng Baltimore Hoàn Trả Tiền Đầu Tư EB-5 Cho Nhà Đầu Tư EB-5 Của Kornova

Dự án Nâng cấp Cảng Baltimore – Maryland (EB5 Ports – Baltimore LP) đã tiến hành hoàn trả tiền đầu tư 500,000 USD cho các nhà đầu tư EB-5 tham gia dự án vào cuối tháng 6/2018 vừa qua. Như vậy, ở thị trường Việt Nam, đây là dự án EB-5 thứ hai các nhà […]