Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Yêu Cầu Chứng Minh Tài Chính Đối Với Dòng Nhân Viên Tay Nghề Canada – Express Entry Kể Từ 27 Tháng 1 Năm 2017

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Yêu Cầu Chứng Minh Tài Chính Đối Với Dòng Nhân Viên Tay Nghề  Canada – Express Entry Kể Từ 27 Tháng 1 Năm 2017
14/02/2017
Ngoại trừ trường hợp bạn đang được phép làm việc tại Canada và có một lời mời làm việc có giá trị từ một nhà tuyển dụng tại Canada, hoặc bạn đã được mời nộp đơn theo chương trình Kinh nghiệm Canada (Canadian Experience Class), bạn phải chứng minh rằng bạn có đủ tiền để hỗ trợ bản thân và gia đình của bạn sau khi bạn  đến Canada.
Bạn không thể vay tiền từ người khác. Bạn phải có khả năng sử dụng số tiền này để trả các chi phí sinh hoạt cho gia đình của bạn (ngay cả khi họ không đi với bạn).
Bạn sẽ cần phải nộp chứng từ cho cao ủy Canada tại khu vực xét duyệt hồ sơ bạn để chứng minh rằng bạn có đủ tiền trang trãi chi phí khi bạn nộp bộ đơn định cư.
Số tiền bạn cần để hỗ trợ gia đình của bạn được thiết lập theo quy mô của gia đình bạn. Chúng tôi cập nhật các mức này mỗi năm.
Số thành viên trong gia đình          Mức quỹ tài chính yêu cấu (Bằng đô la Canada).
1                                                           12,300 CAD
2                                                           15.312 CAD
3                                                           18.825 CAD
4                                                           22.856 CAD
5                                                           25.923 CAD
6                                                           29.236 CAD
7 hoặc nhiều hơn                                 32.550 CAD
Bạn không cần phải chứng minh rằng bạn có nguồn tài chính này nếu:
  • Bạn có một đề nghị việc làm hợp lệ bố trí ở Canada VÀ
  • Bạn đang làm việc hoặc được phép làm việc tại Canada.
(Cre: CIC)

Liên hệ tư vấn và thẩm định hồ sơ: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com