Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Thông Tin Về Tiến Trình Cấp Xét Thị Thực Mỹ

Nhận tin tức mới
17/08/2014
Tiến trình cấp xét thị thực bị kéo dài hơn bình thường do bởi sự cố kỹ thuật, nên nếu quý vị có nhu cầu cần lấy lại hộ chiếu trước khi được cấp thị thực.
Đương đơn có thể nhận trực tiếp tại Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ và sẽ nộp lại cho văn phòng Lãnh Sự sau đó để hoàn tất việc cấp thị thực của quý vị.
Để sắp xếp việc gửi trả hộ chiếu cho quý vị, xin vui lòng liên hệ chúng tôi bằng mẫu đơn trên mạng của Bộ phận thị thực định cư hoặc Bộ phận thị thực không định cư.
Một lần nữa, chúng tôi thành thật xin lỗi quý vị vì sự bất tiện này và đảm bảo với quý vị sẽ khắc phục tình trạng này trong thời gian sớm nhất.
(Cre: Tổng Lãnh Sự Quán Mỹ tại Thành Phố Hồ Chí Minh)