Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tiến Độ Dự Án Tòa Tháp Thương Mại 555 Đại Lộ Số 10 New York (Extell) Tháng 7/2015

Nhận tin tức mới
Tiến Độ Dự Án Tòa Tháp Thương Mại 555 Đại Lộ Số 10 New York (Extell) Tháng 7/2015
14/07/2015

Dự Án Eb-5 – Toà tháp thương mại 555 Đại Lộ Số 10 New York ( Extell ) cập nhật xây dựng.

Tính đến tháng tháng 7/ 2015, dự án đã:

  • Hoàn tất 44 tầng trong tổng số 52 tầng.
  • Tường kính đã tiến hành lắp đặt từ tầng 2 đến tầng 4 và một phần từ tầng 9 đến tầng 14.
  • Các phần cơ khí đã lắp đặt xuyên suốt tòa nhà.
  • Đổ bê tông phần đỉnh sẽ tiến hành cuối tháng 8/ 2015.

Cập nhật dự án Tòa tháp Thương Mại 555 Đại Lộ số 10 New York (Extell) tháng 7-2015 

Nhìn từ Đại lộ số 10 và từ góc Đại lộ số 10 và đường 40

Cập nhật dự án Tòa tháp Thương Mại 555 Đại Lộ số 10 New York (Extell) tháng 7-2015 - 2

Quan sát Trung tâm thương mại thế giới (World Trade Center) và Tòa Cao ốc Empire State Building từ tầng 22

Cập nhật dự án Tòa tháp Thương Mại 555 Đại Lộ số 10 New York (Extell) tháng 7-2015 - 3