Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Mở Lại Chương Trình Đầu Tư Định Cư Liên Bang

Nhận tin tức mới
01/12/2010

Từ ngày 1 tháng 12 năm 2010, Cục Di Trú và Quốc Tịch Canada sẽ tiếp tục chấp nhận những hồ sơ theo chương trình nhà đầu tư định cư liên bang.

Theo các tiêu chí chương trình mới, các nhà đầu tư theo chương trình này sẽ cần có tài sản ròng cá nhân là 1.6 triệu CAD, tăng từ 800.000 CAD theo tiêu chí cũ, và mức yếu cầu đầu tư 800.000 CAD, tăng so với yêu cầu trước đây là 400.000 CAD. Bộ trưởng Kenney cho biết. “Những thay đổi này là cần thiết, những tiêu chí cũ của chương trình đã không thay đổi trong hơn một thập kỷ qua và chúng tôi cần bắt kịp với thay đổi của nền kinh tế.” Tiêu chí cũ của điều kiện định cư Canada về chương trình đầu tư nhập cư ở mức thấp nhất so với các nước khác có chương trình tương tự. Hiện các tiêu chuẩn mới được đưa ra sẽ gần hơn với tiêu chí của các nước đang tiếp nhận người nhập cư khác.

Chương trình đầu tư đã tạm ngưng nhận hồ sơ từ tháng 6 năm 2010, một phần vì một số lượng lớn các hồ sơ bị dồn lại, thời gian thụ lý quá dài. Nâng cao tiêu chí tài sản và mức đầu tư sẽ giúp chúng tôi giảm được lượng hồ sơ mà vẫn đảm bảo thu hút được các doanh nhân giàu kinh nghiệm có thể đóng góp đáng kể hơn cho nền kinh tế. Tiêu chuẩn về tài sản ròng cá nhân cao hơn có nghĩa là chương trình có vị trí tốt hơn nhằm thu hút các nhà đầu tư với những liên kết kinh doanh và nguồn lực có giá trị để thực hiện đầu tư thứ cấp trong nền kinh tế Canada. Bộ trưởng còn bổ sung thêm: Số tiền đầu tư cao hơn có nghĩa là các tỉnh bang và vùng lãnh thổ sẽ nhận được vốn đầu tư nhiều hơn để cho việc tạo ra nhiều công ăn việc làm và phát triển các dự án kinh tế.

Chương trình đầu tư nhập cư của Canada đưa ra nhiều lợi ích cho các nhà đầu tư quốc tế, bao gồm cả việc đạt được thường trú nhân ngay khi nhập cư và được đảm bảo việc hoàn trả tiền đầu tư. Theo tiêu chí cũ của Canada, số lượng hồ sơ nộp theo chương trình đã tăng vượt mức và thời gian thụ lý hồ sơ cũng tăng lên đáng kể. Bằng việc dừng nhận các hồ sơ từ ngày 26 tháng 6 năm 2010 tới tháng 12 năm nay, chính phủ ngăn được việc chậm trễ kéo dài hơn nữa. Các hồ sơ được nhận trong ngày hoặc sau ngày 1/12 sẽ được áp dụng tiêu chuẩn mới và sẽ được xử lý cùng với những hồ sơ cũ.

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com