Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cải Tiến Dòng Chương Trình Xét Duyệt Nhanh Trình Độ Cao Liên Bang Canada

Nhận tin tức mới
Cải Tiến Dòng Chương Trình Xét Duyệt Nhanh Trình Độ Cao Liên Bang Canada
15/11/2016
Ngày 14 tháng 11 năm 2016, chính phủ Liên Bang Canada thông báo thay đổi trong dòng Xét duyệt  nhanh sẽ có hiệu lực vào ngày 19/11/2016.
Đây là một phần của một số cải tiến Chính phủ đang thực hiện trên cơ sở liên tục mang lại thay đổi cho một hệ thống nhập cư công bằng hơn và hiệu quả hơn nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát sinh và đảm bảo tăng trưởng kinh tế lâu dài cho tầng lớp trung lưu.

Cải tiến bao gồm cho điểm cho những lời mời làm việc cho các ứng viên đủ điều kiện đã ở Canada với Đánh giá thị trường lao động (LMIA) và miễn giấy phép lao động, và cho sinh viên quốc tế đã hoàn thành bằng cấp của họ ở Canada. Ngoài ra, các ứng viên sẽ được nhiều thời gian hơn để nộp bộ đơn thường trú nhân sau khi nhận lời mời nộp đơn định cư.

Những cải tiến dòng Xét duyệt nhanh hỗ trợ chương trình kỹ năng chiến lược toàn cầu, góp phần tăng trưởng kinh tế của Canada, mang sáng kiến đổi mới đến cho các doanh nghiệp mới, và hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động trong việc đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.

Những nhân viên tay nghề trình độ cao, như những người nộp đơn qua hệ thống Xét duyệt nhanh, góp phần tăng cường khả năng cạnh tranh của Canada trong thị trường toàn cầu và có thể nhanh chóng đóng góp cho nền kinh tế và xã hội của Canada. Họ giúp tạo ra công ăn việc làm, thúc đẩy sự đổi mới và cung cấp các cơ hội có lợi cho tầng lớp trung lưu của Canada.
(Cre: CIC)