Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Các đơn vị sáng tạo được công nhận về chương trình thẫm định bằng cấp nước ngoài

Nhận tin tức mới
13/03/2013
Ottawa, ngày 13 tháng 3 năm 2013 – Bộ Quốc tịch và Nhập cư Canada đã trao tặng giải thưởng Hệ Thống Trình độ chuyên môn quốc tế đầu tiên (International Qualifications Network IQN) đến 14 đơn vị sáng tạo Canada cho các chương trình và các dự án công nhận chứng chỉ nước ngoài.
“Từ lâu, quá nhiều người mới đến gặp phải tình cảnh thất nghiệp hoặc bị mắc kẹt trong các công việc tạm qua ngày mặc dù họ sỡ hữu trình độ giáo dục, kinh nghiệm làm việc và kỹ năng ngôn ngữ đầy ấn tượng. Việc này là tổn thất cho cả những người mới đến và nền kinh tế Canada”, “Thư ký Quốc hội Rick Dykstra, người tham dự sự kiện trên thay mặt cho Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, Di Trú và Đa văn hóa, Jason Kenney cho biết. “Chính phủ Canada cam kết cải tiến quy trình công nhận bằng cấp chứng nhận nước ngoài và giúp đỡ những người mới để tích hợp tốt hơn vào thị trường lao động Canada và xã hội Canada. Hệ thống Trình độ chuyên môn quốc tế là công cụ trong việc đạt được những mục tiêu này bằng cách tập hợp lại các tổ chức trên khắp đất nước để cải thiện quá trình công nhận bằng cấp chứng nhận nước ngoài “, ông nói thêm.
IQN là một diễn đàn trực tuyến nơi người sử dụng lao động, cơ quan quản lý, chính phủ, và các tổ chức phục vụ người nhập cư có thể chia sẻ thực hành tốt nhất trong việc đánh giá bằng cấp chứng nhận và công nhận nước ngoài. Trang web này cho phép các bên liên quan chia sẻ các công cụ đánh giá và thực tiễn, nghiên cứu, dự án thí điểm, báo cáo và video, ví dụ, đăng tải các thông tin về các sự kiện, chẳng hạn như các cuộc hội thảo, các chương trình định hướng và hội nghị.
IQN chỉ là một ví dụ về những nỗ lực gần đây để cải thiện quá trình công nhận bằng cấp chứng nhận nước ngoài. Trong năm 2007, Chính phủ Canada đã thành lập Văn phòng giới thiệu chứng nhận nước ngoài (
Foreign Credentials Referral Office (FCRO)) để cung cấp cho người được đào tạo quốc tế các thông tin và dịch vụ cho việc đánh giá chứng chỉ để họ có thể tìm được việc làm trong các lĩnh vực đào tạo của mình nhanh chóng hơn.
Trong năm 2009, Chính phủ cam kết chi 50 triệu USD để phát triển chương trình Khung trên toàn Canada (Pan-Canada Framework) về đánh giá và công nhận văn bằng nước ngoài, trong đó cung cấp dịch vụ ưu tiên đánh giá bằng cấp cho các chuyên gia đào tạo ở nước ngoài trong các ngành nghề ưu tiên trong vòng 1 năm, bất cứ nơi nào trên cả nước.
Trong năm 2011, Bộ Nguồn nhân lực và Phát triển Kỹ năng Canada (HRSDC) giới thiệu chương trình cho vay thí điểm về thủ tục công nhận bằng cấp nước ngoài (
Foreign Credential Recognition –FCR) nhằm giúp những người có bằng cấp quốc tế bù đắp chi phí của quá trình công nhận chứng chỉ nước ngoài. Đến nay, HRSDC đã ký thỏa thuận với 10 tổ chức trên khắp đất nước để cung cấp các khoản vay này.
Cuối cùng, Chính phủ của Canada gần đây đã mở rộng chương trình Thực tập sinh toàn liên bang cho người mới đến (
Federal Internship for Newcomers Program – FINP) bao gồm cả các công ty tư nhân, mà sẽ làm tăng cơ hội việc làm cho người mới đến.
“Chính phủ cũng cam kết loại bỏ các rào cản việc làm đối với những người mới đến. Chia sẻ sáng kiến về việc đánh giá bằng cấp nước ngoài và những thực tiễn được công nhận thông qua IQN sẽ giúp các cơ quan quản lý và người sử dụng lao động cải thiện khả năng đánh giá trình độ quốc tế của họ và tích hợp những người mới vào thị trường lao động Canada nhanh chóng hơn “, Bộ trưởng Bộ Quốc tịch, Di Trú và Đa văn hóa, Jason Kenney nói.
Sáng kiến ​​đoạt giải thưởng IQN bao gồm: một hướng dẫn tiêu chuẩn để đánh giá các bằng cấp nước ngoài và một chương trình phát triển chuyên nghiệp kết nối những người mới đến với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp địa phương và các quan chức chính phủ. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web IQN.

danh sách các tổ chức được giải thưởng và sáng kiến

2012 IQN award winners

Category Organization Initiative Result
Engagement World Education Services (WES) Best Practices: Educational Credentials WINNER
New Brunswick Society of Medical Laboratory Technologists New Brunswick Medical Laboratory Technologist Bridging Program Honourable Mention
Government of Nova Scotia Multi-Stakeholder Work Group Honourable Mention
Innovation Jewish Vocational Service (JVS) Canada InfoNet WINNER
University of Manitoba Internationally Educated Engineers Qualification Program (IEEQ Program) Honourable Mention
Engineers Canada International Institutions and Degrees Database Honourable Mention
Overseas Jewish Vocational Service (JVS) Integrated Pre-arrival Services Online (IPSO) WINNER
Canadian International Training & Education Corp IMMSKILLS Honourable Mention
Canadian Council of Technicians and Technologists (CCTT) Canadian Technology Immigration Network (CTIN) Overseas Honourable Mention
Workplace Integration Greater Halifax Partnership Greater Halifax Partnership Connector Program WINNER
Immigrant Settlement and Integration Services (ISIS) IPG Bridging Program Video Honourable Mention
Information and Communications Technology Council (ICTC) Coaching to Career Honourable Mention
Engineers Nova Scotia and Immigrant Settlement and Integration Services (ISIS) Internationally Educated Engineers Worksite Honourable Mention
Special Award Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des immigrants du Sud-Est du Nouveau-Brunswick (CAFI) Stratégie de recherche d’emploi et contact direct d’employeurs potentiels pour les immigrants WINNER

Theo CIC news