Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Cập Nhật Từ Ngày 28/08/2017 Cục Di Trú Mỹ (USCIS) Chỉ Chấp Nhận Phiên Bản Đơn I-526 Mới Nhất

Nhận tin tức mới
Cập Nhật Từ Ngày 28/08/2017 Cục Di Trú Mỹ (USCIS) Chỉ Chấp Nhận Phiên Bản Đơn I-526 Mới Nhất
05/08/2017

Cục Di Trú Mỹ (USCIS) đã phát hành một phiên bản mới cho Mẫu hồ sơ I-526.

Mặc dù phiên bản mới yêu cầu cung cấp thông tin tương tự như ấn bản trước đó, bắt đầu từ ngày 28 tháng 8 năm 2017, tuy vậy USCIS sẽ chỉ chấp nhận phiên bản mới nhất của biểu mẫu này bắt đầu từ ngày 28/08/2017.

Các đương đơn và luật sư di trú cần lưu ý để bảo đảm rằng mẫu đơn bạn ký và bạn gửi cho văn phòng luật sư là phiên bản có ngày phát hành 05/30/2017 ở cuối trang. Điều này sẽ đảm bảo hồ sơ đầu tư định cư của bạn được thụ lý hiệu quả và nhận được sự tiếp nhận của USCIS.

(Cre: USCIS)