Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Yêu Cầu Mới Về Nhập Cảnh Canada Dành Cho Thường Trú Nhân

Nhận tin tức mới
Yêu Cầu Mới Về Nhập Cảnh Canada Dành Cho Thường Trú Nhân
15/03/2016
Bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2016, bạn sẽ cần phải đi du lịch với thẻ thường trú (PR) Canada (Canadian permanent resident (PR)) của bạn hoặc chứng thư đi lại dành cho thường trú nhân (Resident travel document) khi nhập cảnh Canada. Nếu không, bạn có thể không được phép lên chuyến bay của bạn đến Canada.

Nếu bạn hiện không có thẻ thường trú  và đang ở Canada, tìm hiểu làm thế nào để nộp đơn xin thẻ thường trú nhân tại đây.
Nếu bạn đang ở bên ngoài Canada và không có thẻ PR hoặc thẻ của bạn hết hạn, tìm hiểu làm thế nào để xin chứng thư đi lại dành cho thường trú nhân tại đây.
(Cre: CIC)