Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Canada Yêu Cầu Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Cho Hồ Sơ Di Trú Từ Việt Nam

Nhận tin tức mới
Canada Yêu Cầu Mẫu Lý Lịch Tư Pháp Số 2 Cho Hồ Sơ Di Trú Từ Việt Nam
24/06/2017
Cục Di Trú Canada áp dụng yêu cầu mẫu lý lịch tư pháp số 2 cho hồ sơ di trú từ Việt Nam.
Đây là quy định yêu cầu tất cả các hồ sơ di trú Canada phải tuân thủ.
  • Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.
  • Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã. Phiếu lý lịch tư pháp số 2 còn có thêm thông tin cha mẹ vợ chồng.
Đối với các hồ sơ đã nộp mẫu lý lịch tư pháp số 1, cơ quan di trú liên bang sẽ yêu cầu bổ sung thêm nếu thấy cần thiết.
Các anh chị có thể tiến hành làm mẫu lý lịch tư pháp số 2 để sẵn khi có yêu cầu bổ sung sau này. Tuy nhiên, mẫu lý lịch tư pháp chỉ có giá trị trong 1 khoảng thời gian nhất định (6 tháng). Nếu thời gian thụ lý hồ sơ kéo dài, cơ quan di trú Canada sẽ yêu cầu bản cập nhật.mới khác của Lý Lịch Tư Pháp Số 2.
Các anh chị có thể tham khảo thủ tục ở đây, bấm vào đây để xem thủ tục lấy Lý Lịch Tư Pháp.