Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Ứng Viên Kỳ Thi Quốc Tịch Canada Đối Mặt Với Sự Chờ Đợi Kéo Dài, Cải Cách Đang Tiến Hành

Nhận tin tức mới
Ứng Viên Kỳ Thi Quốc Tịch Canada Đối Mặt Với Sự Chờ Đợi Kéo Dài, Cải Cách Đang Tiến Hành
17/06/2013
Theo thống kê gần đây, cá nhân có đủ điều kiện cho quyền công dân Canada hiện nay có thể không trở thành công dân để kịp bỏ phiếu trong cuộc bầu cử liên bang năm 2015.
Sự chậm trễ trong thụ lý hồ sơ, nằm trong khoảng 21 – 29 tháng, tồn đọng hơn 24,000 cá nhân đang chờ để thực hiện những bước cuối cùng trong cuộc hành trình của mình để trở thành người Canada.

Giải quyết các tồn đọng
Từ năm 2006, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) nói rằng sự gia tăng thường trú nhân Canada đã dẫn đến một sự gia tăng 30% trong nhu cầu cho quyền công dân Canada. Vì không có đủ nguồn lực để thụ lý các nhu cầu ngày càng tăng, tồn đọng lớn đã hình thành. Trong khi chính phủ đang tiến hành các bước để đảm bảo rằng thời gian thụ lý được rút ngắn bớt, thay đổi còn chậm cho những người đã chờ đợi thi quốc tịch.
Để giải quyết các tồn đọng của đơn xin nhập tịch, Chính phủ Canada đã thông báo trong Kế hoạch hành động kinh tế năm 2013 với khoản ngân sách 44.000.000 đô Canada trong hai năm tới để cải thiện qui trình thụ lý hồ sơ thi quyền công dân. Bộ trưởng Bộ Di Trú cũng đã chỉ định 8 thẩm phán quyền công dân mới, sẽ giúp tăng tốc độ thời gian chờ đợi cho các ứng viên mà cần phải được xác định bởi một buổi điều trần công dân.
“Chính phủ Canada vẫn cam kết duy trì truyền thống có số lượng lớn cư dân thường trú nhận đầy đủ quyền công dân của Canada”, Bộ trưởng Di trú Jason Kenney cho biết. “Chúng ta biết rằng những người mới mong có được quốc tịch Canada và chúng tôi cam kết giúp các ứng viên có trình độ có được đặc quyền này một cách kịp thời”.
Tiếp tục cắt giảm tồn đọng, chính phủ đã nhanh chóng mở rộng quy mô điều tra gian lận quyền công dân. Như tháng chín, khoảng 11.000 cá nhân đã được điều tra để xác định xem họ có nói dối để có được quyền công dân hoặc duy trì tình trạng thường trú nhân. Hơn 3.100 hồ sơ đang trong quá trình thu hồi quyền công dân và 5,000 cần kiểm tra thêm.

Quy định mới cho ứng viên
Ngoài việc loại bỏ sự tồn đọng, CIC đã thiết lập một số quy tắc mới cho các ứng viên. Gần đây nhất, vào ngày 03 tháng 6 năm 2013, CIC đã thông báo rằng các cá nhân không vượt qua kỳ kiểm tra công dân sẽ được cho một cơ hội thứ hai để vượt qua. Trước đây, các thí sinh không thành công trong bước này đã được yêu cầu phải đợi vài tháng cho đến khi một thẩm phán công dân phán quyết là có hay không họ có thể trở thành công dân.
Một thay đổi quy tắc đã được thiết lập vào tháng 9 năm 2012. Kể từ đó, các ứng viên hiện nay phải nộp bằng chứng về trình độ thông thạo ngôn ngữ. Trong khi trình độ thông thạo trong một (hoặc cả hai) ngôn ngữ chính thức của Canada đã luôn luôn được yêu cầu, trước đây tiêu chí này đã được đánh giá chủ quan bởi viên chức và theo điểm số của ứng viên trong bài thi quốc tịch.
(Cre: CIC news)