Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tỷ Lệ Ứng Viên Nữ Ngày Càng Gia Tăng Trong Chương Trình Express Entry Canada

Nhận tin tức mới
Tỷ Lệ Ứng Viên Nữ Ngày Càng Gia Tăng Trong Chương Trình Express Entry Canada
03/09/2019

Các số liệu được cung cấp trong báo cáo vào cuối năm 2018 của Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho thấy điểm số Hệ thống xếp hạng toàn diện CRS của các ứng viên nữ trong chương trình Express Entry cho thấy  hiện ngang bằng thậm chí vượt qua cả các ứng viên nam. Hiện tại tỷ lệ hồ sơ ứng viên nữ trong chương trình Express Entry với điểm số CRS trên 350 ngày càng gia tăng và số lượng ứng viên nữ có điểm CRS trên 400 đã gia tăng 56% kể từ năm 2017.

Các thống kê từ IRCC cho thấy có sự cải thiện rõ rệt tỷ lệ giữa các ứng viên nữ & nam trong chương trình Express Entry

Kể từ ngày 03 tháng 01 năm 2019, 75% trong số 39.273 ứng viên nữ có điểm CRS nằm trong khoảng từ 350 – 449, so với tỷ lệ 71% trong số 55.690 ứng viên nam.

Năm 2018, số lượng ứng viên nữ trong nhóm Express Entry có điểm số CRS hơn 400 điểm chiếm 70%, so với tỷ lệ 67% của ứng viên nam. Tỷ lệ ứng viên có số điểm CRS từ 950 trở lên là 70 nam so với 42 nữ trong khoảng đầu năm 2018. Những ứng viên nữ đã nộp hồ sơ vào nhóm Express Entry trong năm 2018 cũng nhận được nhiều điểm bổ sung trong danh mục khả năng thành thạo tiếng Pháp hơn ứng viên nam. Tổng cộng trong năm 2018, gần 280.000 hồ sơ ứng viên đã được nộp vào nhóm Express Entry với hơn 109.000 hồ sơ là ứng viên nữ đứng đơn chính. Có 74% trong số trên đủ điều kiện cho ít nhất một trong ba chương trình nhập cư Canada có tay nghề cao của Liên bang do hệ thống Express Entry quản lý. Tỷ lệ này cao hơn 6% so với các ứng viên nam và nhiều hơn so với năm 2017.

Trong năm 2017, tỷ lệ này là 62%. Tương tự ở phạm vi điểm CRS từ 950 trở lên, ứng viên nữ chiếm số lượng nhiều hơn nam giới, với tổng cộng có 65 ứng viên nữ và 55 ứng viên nam.

Như vậy ngày nhiều phụ nữ được nhập cư vào Canada với tư cách là ứng viên chính thống qua hệ thống Express Entry.

Gia tăng số lượng ứng viên chính được cấp thư mời Đăng ký thường trú (ITA) là nữ

Cũng theo các báo cáo từ IRCC, trong các dòng chương trình nhập cư kinh tế, số lượng thư mời nộp đơn đăng ký thường trú (ITA) được cấp cho ứng viên nữ tăng lên đáng kể với 37.322 lời mời chiếm 42% trong tổng số 89.800 ITA được phát hành. Thống kê này tương đương tỷ lệ 41% trong tất cả các hồ sơ đủ điều kiện được nộp vào năm 2018.

Từ các báo cáo được cung cấp bởi Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho chúng ta thấy được rằng, số lượng ứng viên nữ trong nhóm Express Entry gia tăng phản ánh cơ hội việc làm cũng như nhu cầu thị trường lao động Canada dành cho các ứng viên nữ ngày càng mở rộng.

(Kornova tổng hợp)