Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

TỶ LỆ SINH VIÊN TRÊN GIÁO VIÊN – ĐẠI HỌC UNB HẠNG 1

Nhận tin tức mới
05/11/2009
Tạp chi Maclean phat hanh ngay 05/11/2009 vừa qua cong bố Đại học New Brunswick (UNB) dẫn đầu trong bảng xếp hạng cac trường đại học tổng hợp ở Canada về tieu chi đanh gia tỷ lệ sinh vien tren giao vien va về mục đầu tư tren hệ thống thư viện, va đứng thứ ba trong bảng xếp hạng trường đại học co sinh vien đạt giải trong cac kỳ thi cấp quốc gia.
UNB đạt hạng sau toan diện trong bảng xếp hạng 11 trường đại học tổng hợp tieu chuẩn quốc gia, sau khi đa co một năm đứng hạng thứ năm. UNB la một trong hai trường đại học Canada khu vực Đại Tay Đương nằm trong bảng xếp hạng nay.
Trường đại học tổng hợp theo mo tả của Tạp chi Maclean la phải co nhiều hoạt động nghien cứu va co đa dạng cac chương trinh học ở cac cấp độ: đại học, sau đại học va kể cả cấp độ dạy nghề.
Eddy Campbell, hiệu trưởng UNB cho biết “Chung ta thật hạnh phuc nhin thấy UNB đung đầu danh sach cac trường đại học về tieu chi đanh gia tỷ lệ sinh vien tren giao vien. Chung ta cũng thật vui mừng đạt được hạng cao nhất về hạng mục thư viện tren số sinh vien. Điều nay cho thấy một moi trường học ở UNB thật sinh động va mạnh mẽ”.
Ong con cho biết them “Bảng xếp hạng nay co y nghĩa quan trọng đối với UNB. Chung ta đang trong tiến trinh quyết định hanh động gi chung ta nen lam để tiếp tục gia tăng kinh nghiệm cho sinh vien”.
Tiến sĩ Eddy Campbell, la hiệu trưởng thứ 18 của UNB từ thang 09/2009 va trước đay la pho hiệu trưởng, ong đang lanh đạo chương trinh hoạch định chiến lược cho trường tập trung vao: gia tăng mức độ thanh cong cho sinh vien; tăng cường cac bai tiểu luận va nghien cứu sau đại học; xay dựng một UNB tốt hơn; va xay dựng một tỉnh bang tốt hơn nữa.
UNB cũng được nằm trong bảng xếp hạng của Bản tin Đại học Toan cầu gần đay, đoạt hạng A ? cac trường đại học được sinh vien hai long nhất.
Hơn nữa, UNB gần đay nhận được hạng B trong Bản tin Xanh năm 2010 do Viện Phat triển Tai năng tại Mỹ cấp, cao hơn thứ hạng năm ngoai.
Đươc thanh lập vao năm 1785, UNB la một trong những trường đại học lau đời nhất khu vực Bắc Mỹ. Với hơn 12,500 sinh vien đến từ hơn 100 quốc gia tren thế giới, UNB co tỷ lệ sinh vien tren giao vien cao nhất trong cac trường đại học tổng hợp ở Canada (theo Tạp chi Maclean). La viện nghien cứu lớn nhất New Brunswick, UNB hướng dẫn hơn 75% cac bai nghien cứu đại học của tỉnh bang. Trường co hơn 3.500 khoa va nhan vien, ngan sach hoạt động hang năm hơn 160 triệu đo. UNB co 02 chi nhanh chinh, một ở Fredericton va một Saint John, New Brunswick.
(Theo: www.unb.ca news at UNB)