Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tương Lai Của Việc Nhập Cư Canada (Phần 2)

Nhận tin tức mới
Tương Lai Của Việc Nhập Cư Canada (Phần 2)
04/06/2018

2. Chương trình thí điểm Atlantic Immigration Pilot 

Những nguy cơ như suy giảm dân số và thiếu hụt lao động được thể hiện rõ tại các tỉnh Đại Tây Dương của Canada, Hussen nói, và chính phủ đang làm việc với chính quyền cấp tỉnh để giải quyết chúng thông qua chương trình thí điểm Atlantic Immigration Pilot (AIP). “Ở Newfoundland, cứ 100 người bạn tham gia vào lực lượng lao động thì có 125 người rời khỏi lực lượng lao động”, Hussen nói. “Khoảng cách đó phải được giải quyết”.

Ông Hussen cho biết, người sử dụng lao động AIP cho phép các nhà tuyển dụng tuyển dụng lao động nước ngoài mà không cần đánh giá tác động của việc này vào thị trường lao động để đổi lấy việc khuyến khích người lao động và gia đình họ định cư dài lâu tại vùng Đại Tây Dương, Canada. “Vấn đề ở Đại Tây Dương Canada không thu hút được nhiều người lao động, đó là sự duy trì các lao động ở lại”, ông nói. “Ở Ontario và Alberta, tỷ lệ duy trì là 90% trong khi ở Atlantic Canada là 60%”. Hussen chia sẻ thêm là cho đến khi các tỉnh Đại Tây Dương đáp ứng hạn ngạch của họ theo AIP, thì sẽ không có kế hoạch để xem xét lại việc phân bổ Chương trình Đề cử cấp tỉnh hàng năm của họ thêm nữa. Ngoài ra, nếu một tỉnh không sử dụng hạn ngạch thì các tỉnh Đại Tây Dương khác có thể sử dụng nó.

Tương Lai Của Việc Nhập Cư Canada (Phần 2)
Chương trình thí điểm Atlantic Immigration Pilot

“Chúng tôi đã cho các tỉnh Đại Tây Dương Canada hàng ngàn ứng viên vào đầu số PNP của họ, và chúng tôi cho phép những người nộp đơn đó mang theo các thành viên gia đình của họ. Kết thúc những con số đó và sau đó chúng ta có thể nói chuyện với PNP”. Ông nói.

Trọng tâm chính ở các tỉnh Đại Tây Dương Canada, và những khu vực khác của Canada là cần phải được lên kế hoạch giải quyết cho ưu tiên giúp tìm trường học cho trẻ em và việc làm cho vợ chồng, Hussen nói. “Khi gia đình có nguồn gốc ở các tỉnh Đại Tây Dương Canada, thì sẽ rất khó cho những người nhập cư có tay nghề cao này rời khỏi Đại Tây Dương Canada sau đó.”

3. Bài học từ chương trình thí điểm Đại Tây Dương cho các vùng khác, bao gồm Bắc Ontario

Việc đảm bảo cho người mới nhập cư được liên kết hỗ trợ hiệu quả không chỉ ở các tỉnh Atlantic Canada mà cả trên toàn quốc và ông Hussen cho biết AIP sẽ là bài học quý giá cho các vùng khác của Canada nơi cũng đang gặp khó khăn về dân số và nhu cầu lao động, như Bắc Ontario và các khu vực nông thôn của đất nước.

Sự thành công của việc nhập cư Canada phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc hàng trăm ngàn người mới nhập cư đến Canada mỗi năm, sẽ được hoan nghênh và chấp nhận từ đại gia đình Canada, bất kể họ tham gia chương trình họ nhập cư nào” ông nói.

Tương Lai Của Việc Nhập Cư Canada (Phần 2) 1
Bài học từ chương trình thí điểm Đại Tây Dương cho các vùng khác, bao gồm Bắc Ontario

“Khi một người mới đủ điều kiện nhập cư Canada được hỗ trợ để bắt đầu cuộc sống của họ và thành công ở Canada một cách nhanh chóng thì họ càng có thể đóng góp cho xã hội chúng ta nhiều hơn.” Hussen kết luận những phát biểu của mình bằng cách kêu gọi các khán giả cùng đóng vai trò trong việc chống lại làn sóng cực đoan  bài trừ những người nhập cư đang gia tăng trên toàn thế giới. “Đây là trách nhiệm về những người lãnh đạo và các nhà lãnh đạo cũng không thể nào thực hiện được việc này nếu không có sự tham gia của toàn thể người dân Canada”,

Kết thúc phát biểu, ông Hunsen cũng đã chia sẻ thêm “Bất cứ điều gì bạn có thể làm để đẩy lùi câu chuyện tiêu cực bài trừ người nhập cư hoặc chống lại sự sợ hãi người nhập cư đều rất hữu ích. Tôi không yêu cầu việc này với tư cách như một người thay mặt Chính phủ Canada mà tôi đề nghị các bạn với tư cách là một người dân Canada. ”

(Cre: cicnews)

Xem thêm tin trước:  Tương lai của nhập cư Canada (Phần 1)