Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) Thay Đổi Danh Sách Nghề Nghiệp Và Đưa Ra Hạn Mức Hàng Năm

Nhận tin tức mới
26/06/2010

Bộ trưởng Bộ Nhập cư và đa văn hoá Jason Kenney đã thông báo vào ngày 26 tháng 06 năm 2010 về việc Canada đang điều chỉnh kế hoạch nhập cư năm 2010 nhằm đặt trọng tâm lớn hơn về phục hồi kinh tế và tiếp tục giảm tồn đọng hồ sơ chương trình nhân viên trình độ cao Liên bang.

Bộ trưởng Kenney cho biết: “Khi tôi gặp các đồng nghiệp tuần trước, tất cả họ nhấn mạnh tầm quan trọng của di dân kinh tế, khi chúng ta phục hồi từ cuộc suy thoái, tăng nhập cư kinh tế sẽ giúp đảm bảo người sử dụng lao động có đủ lực lượng nhân viên mà họ cần để bổ sung nguồn cung cấp lao động trong nước của chúng ta.” Mỗi năm, Cục Quốc tịch và Nhập cư Canada (CIC) đưa ra một hạn mức cho số người nhập cư theo từng chương trình kinh tế, bảo lãnh gia đình và chương trình nhập cư nhân đạo. Hạn mức qui định cho năm 2010 là 240.000 – 265.000 người nhập cư. CIC thường đạt mức trung bình của hạn mức qui định này. Trong năm 2010, CIC dự kiến đạt được hạn mức tối đa, cho phép Canada thu hút người nhập cư nhiều hơn trong các chương trình kinh tế so với kế hoạch ban đầu. Đối tượng người nhập cư theo chương trình kinh tế bao gồm nhân viên trình độ cao (Skilled Worker) cấp liên bang và một mức kỷ lục người nhập cư theo các chương trinh định cư có hỗ trợ của tỉnh bang, mà không cần giảm số lượng bảo lãnh gia đình hoặc các chương trình nhập cư nhân đạo.

Bộ trưởng Kenney lưu ý rằng một số đồng nghiệp của ông hy vọng các tỉnh bang cần tiếp tục phát triển hơn nữa trong những năm tới. Đây là những gì chúng tôi sẽ cần phải xem xét khi chúng tôi tham khảo ý kiến rộng rãi hơn về kế hoạch cho những năm tới, ông nói. Ngay cả với số lượng lớn người nhập cư theo các chương trình kinh tế đã đến định cư, Canada vẫn còn liên tục nhận được rất nhiều đơn nhập cư vượt hơn khả năng xử lý một cách kịp thời. Kết quả là văn phòng di trú sẽ đưa ra hạn mức về số lượng các hồ sơ mới sẽ xem xét trong chương trình nhân viên trình độ cao (Skilled Worker) Liên bang hàng năm. Canada sẽ tiếp tục chào đón con số kỷ lục người nhập cư, nhưng chúng ta cần phải quản lý số lượng các hồ sơ mới hoặc có nguy cơ tạo ra lượng ứ đọng mới và khiến thời gian xử lý lâu hơn Bộ trưởng Kenney nói. Chúng tôi đã có nhiều hơn mức vừa đủ các hồ sơ trên tay ngay bây giờ để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi, và chúng tôi muốn công bằng cho những người đã phải chờ đợi hồ sơ xử lý quá lâu.

Áp dụng ngay lập tức, để đủ điều kiện nộp đơn theo chương trình nhân viên trình độ cao (Skilled Worker) của liên bang, ứng viên hoặc phải có một đề nghị làm việc, hoặc họ phải có kinh nghiệm ở một trong 29 ngành nghề mới cần thu hút. Những ngành nghề này được xác định thông qua phân tích thông tin cập nhật thị trường lao động và tham vấn với các tỉnh bang, vùng lãnh thổ, và các tổ chức có liên quan và công chúng. Đối với những người nộp đơn theo danh mục nghề nghiệp ưu tiên, chính phủ sẽ hạn chế số lượng các hồ sơ được xem xét để xử lý ở mức 20.000 hồ sơ / năm như một cách để quản lý tốt hơn lượng cung các hồ sơ định cư với nhu cầu thị trường lao động. Trong giới hạn 20.000, hạn mức tối đa là 1.000 hồ sơ sẽ được xem xét cho mỗi nghề nghiệp. Hạn mức này sẽ không áp dụng cho các hồ sơ có một lời mời làm việc (Job Offer). Ngoài ra, tất cả hồ sơ theo diện nhân viên trình độ cao của liên bang và các hồ sơ theo diện Kinh nghiệm Canada (Canadian Experience Class) phải nộp kết quả của một bài kiểm tra ngôn ngữ độc lập trước khi hồ sơ họ sẽ được xem xét.

Ngoài thay đổi về yêu cầu ngôn ngữ, những thay đổi còn lại chỉ áp dụng cho hồ sơ theo diện nhân viên trình độ cao. Kể từ khi áp dụng các thay đổi trong qui trình xử lý đầu tiên được ban hành trong tháng mười một năm 2008, các tồn đọng của các hồ sơ theo diện nhân viên trình độ cao của liên bang đã giảm từ 640.000 còn 380.000. Phần lớn các hồ sơ mới được xử lý trong sáu đến 12 tháng, so với tối đa là sáu năm trước khi các thay đổi áp dụng. Tuy nhiên, trong quý đầu tiên của năm 2010, số lượng các hồ sơ mới đã tăng đáng kể vượt ngoài khả năng của các bộ phận để xử lý chúng một cách kịp thời, dẫn đến việc cần thiết có những thay đổi them để giải quyết tồn đọng. Những thay đổi này khiến cho các chương trình của Canada phù hợp với các chương trình của Anh, Australia và New Zealand, những đối thủ cạnh tranh chính của chúng tôi về người nhập cư có tay nghề cao, Bộ trưởng Kenney. Những thay đổi sẽ khiến lượng cung các hồ sơ nhập cư phù hợp với khả năng xử lý hồ sơ của chúng tôi và cũng đáp ứng được nhu cầu lao động của chúng tôi sau suy thoái kinh tế thị trường. Đây là cách xử lý đầy trách nhiệm trong việc quản lý hệ thống nhập cư của chúng tôi.

Tham khảo danh sách nghề nghiệp thu hút mới tại đây http://www.cic.gc.ca/english/immigrate/skilled/apply-who-instructions.asp

(Theo cic.gc.ca)
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com