Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Trường Đại Học Mocton Nhận 6,6 Triệu CAD Cho Đào Tạo Y Khoa Bằng Tiếng Pháp Ở New Brunswick

Nhận tin tức mới
19/10/2009
Trường Đại học Mocton sẽ nhận được tài trợ 6,6 triệu CAD từ chính phủ bang New Brunswick để cung cấp cho sự mở rộng các phòng học phục vụ cho việc đào tạo y khoa bằng tiếng Pháp ở New Brunswick.

Thông báo này đã được thực hiện hôm nay bởi hệ thống giáo dục trung học, đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao Động Donald Arseneault. “Tôi hài lòng rằng Chính phủ của chúng tôi đã góp phần vào việc duy tri và tăng trưởng của các chương trình y khoa tại Đại học Mocton, giống như chi tiết trong tiêu chí “Luôn cảm hứng, luôn sẵn sàng và luôn tốt hơn. Kế hoạch hành động để biến đổi nền giáo dục trung học ở New Brunswick”, Arseneault nói. Như la đối tác trong việc cung cấp duy nhất chương trình đào tạo y khoa bằng tiếng Pháp ở Đại Tây Dương Canada, trường Đại học Moncton đóng vai trò hàng đầu trong nền giáo dục và đào tạo của chương trình chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp bằng tiếng Pháp.

Trường Đại học Mocton sẽ nhận được 2,2 triệu CAD mỗi năm cho ba năm tiếp theo để mở rộng tòa nhà  J.-Raymond-Frenette. Chương trình đào tạo được đưa ra trong tỉnh bang bởi trường Đại học Sherbrooke, Quebec kết hợp với trường Đại học Moncton. Dự án này là đỉnh điểm của kế hoạch và thảo luận dẫn đến việc bổ sung thêm khoảng 1,770 mét vuông cho tòa nhà Raymond-J.-Frenette, Yvon Fontaine- hiệu trưởng trường Đại học Moncton nói ”Vi sức khỏe là một trọng tâm của sự phát triển tại trường Đại học Moncton. Tuyên bố ngày hôm nay sẽ giúp chúng tôi theo đuổi dự án này”. Dự án này sẽ đưa ra các cam kết chung của trường Đại học Moncton và chính quyền tỉnh bang New Brunswick để đào tạo y khoa tại đây bằng tiếng Pháp.

Để đáp ứng nhu cầu hiện tại và trong tương lai cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong tỉnh, các phòng ban của các trường trung học và đào tạo, Bộ Lao động và Bộ Y tế đang làm việc với nhau để cung cấp các cơ hội đào tạo trong các lãnh vực y tế trọng điểm.
Trường Đại học ngành Y này sẽ giúp chung tôi trong việc tuyển dụng và những nỗ lực duy tri chương trình này bằng cách cho phép những bác sỹ tiềm năng của New Brunswick đào tạo và thực hành ngay tại New Brunswick, Bộ trưởng Bộ Y tế Mary Schryer nói.

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com