Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Winnipeg, Manitoba

Nhận tin tức mới
Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Winnipeg, Manitoba
24/06/2017

“Yes! Winnipeg” là đội ngũ phát triển kinh doanh Winnipeg được thành lập hoạt động trực thuộc Công ty phát triển kinh tế Winnipeg Inc.

Là tổ chức phi lợi nhuận và được tài trợ chủ yếu bởi khu vực kinh tế tư nhân Winnipeg, tổ chức Yes! Winnipeg cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí. Nhóm gồm có 10 thành viên nhằm hỗ trợ trong việc tạo ra việc làm ở vùng Winnipeg. “Yes! Winnipeg” có mục tiêu chủ động thu hút các doanh nghiệp mới đến Winnipeg; hỗ trợ các công ty địa phương và các doanh nghiệp; thành lập các dự án mới hoặc mở rộng kinh doanh hiện có để tạo ra việc làm mới. 

“Yes! Winnipeg” sẽ giúp bạn nắm rõ các bước/ các công việc chính cần phải được thực hiện để doanh nhân có thể khởi động kinh doanh mới hoặc mở rộng doanh nghiệp tại tỉnh bang Manitoba.

Bạn cần chúng tôi hỗ trợ như thế nào?

  • Bạn có cần giúp đỡ sắp xếp tài chính hoặc thu hút đầu tư cổ phần?
  • Tìm kiếm các chương trình hỗ trợ hiện có của chính phủ có thể áp dụng cho doanh nghiệp bạn dự định phát triển?
  • Bạn có cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm địa điểm doanh nghiệp hay tuyển dụng nhân viên ?
  • Có những thông tin quan trọng nào bạn cần  để có thể thực hiện quyết định ?

“Yes! Winnipeg” sẽ hỗ trợ có thể kết nối doanh nghiệp với  khách hàng / các nhà cung cấp chiến lược; liên lạc các phòng ban của chính phủ. “Yes! Winnipeg” biết được đúng người để có được những gì bạn cần và chúng tôi có thể tạo điều kiện cho những kết nối kinh doanh.

Hiện tại, với giúp đỡ của các nhà đầu tư và sự hợp tác của cộng đồng, YES! Winnipeg đã có thể hỗ trợ 50 khách hàng đưa ra quyết định để khởi động một doanh nghiệp ở tỉnh bang, mở rộng doanh nghiệp sẵn có, và trong một vài trường hợp – duy trì kinh doanh tại Winnipeg .
Các doanh nghiệp sẽ sử dụng hơn 1834 nhân viên toàn thời gian; đầu tư hơn 200 triệu CAD khi hoạt động của họ phát triển. Và với hơn 25 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện sắp đến đây, sẽ tạo ra hơn 2.000 việc làm mới nếu việc kinh doanh được triển khai. 
Bạn đang dự định duy trì phát triển kinh doanh, mở rộng, thu hút hoặc quyết định một cơ hội kinh doanh mới mà sẽ tạo  thêm nhiều việc làm đến Winnipeg và sẽ cần sự hỗ trợ và dịch vụ của chúng tôi?

Đội ngũ chuyên gia phát triển kinh doanh của “Yes! Winnipeg” sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ các doanh nhân và doanh nghiệp!

Thông tin của tổ chức phi lợi nhuận 

300-259 Portage Ave., Winnipeg, MB R3B 2A9, Canada

Website: Yes! Winnipeg