Liên hệ
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Khối Thịnh Vượng Anh

Trung tâm hỗ trợ kinh doanh Winnipeg

Nhận tin tức mới
24/06/2017

Yes ! Winnipeg là đội ngũ phát triển kinh doanh Winnipeg , hoạt động trực thuộc  Công ty phát triển kinh tế Winnipeg Inc. Nhiệm vụ của nhóm 10 thành viên chúng tôi là hỗ trợ trong việc tạo ra việc làm ở vùng Winnipeg. Chúng tôi chủ động thu hút các doanh nghiệp mới đến Winnipeg , và chúng tôi hỗ trợ các công ty địa phương và các doanh nghiệp thành lập các dự án mới hoặc mở rộng kinh doanh hiện có để tạo ra việc làm mới . Chúng tôi giúp bạn các bước hoặc việc chính cần phải được thực hiện để bạn có thể khởi động kinh doanh mới hoặc mở rộng ở đây , và bạn cần chúng tôi hỗ trợ thế nào? Bạn có cần giúp đỡ sắp xếp tài chính hoặc thu hút đầu tư cổ phần ? Đang có chương trình hỗ trợ nào của chính phủ có thể áp dụng cho doanh nghiệp bạn dự định phát triển? Chúng tôi có thể kết nối bạn với  khách hàng hoặc nhà cung cấp chiến lược. Bạn có cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm địa điểm doanh nghiệp hay tuyển dụng nhân viên ? Có những thông tin quan trọng nào bạn cần  để có thể thực hiện quyết định ? Chúng tôi có thể giúp bạn liên lạc các phòng ban của chính phủ. Chúng tôi biết được đúng người để có được những gì bạn cần và chúng tôi có thể tạo điều kiện cho những kết nối kinh doanh. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận , được tài trợ chủ yếu bởi khu vực kinh tế tư nhân Winnipeg , và chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ miễn phí.
http://www.yeswinnipeg.ca.
Our mailing address is:

Yes! Winnipeg

300-259 Portage Ave.

Winnipeg, MB R3B 2A9

Canada
Với sự giúp đỡ của các nhà đầu tư của chúng tôi và sự hợp tác của cộng đồng, YES! Winnipeg  vui mừng thông báo rằng chúng tôi đã có thể hỗ trợ 50 khách hàng đưa ra quyết định của họ để khởi động một doanh nghiệp ở đây , mở rộng doanh nghiệp sẵn có, và trong một vài trường hợp , duy trì kinh doanh tại Winnipeg . Các doanh nghiệp sẽ sử dụng hơn 1834 nhân viên toàn thời gian , và đầu tư hơn 200 triệu USD  khi hoạt động của họ phát triển. Và chúng tôi rất vui mừng khi có hơn 25 khách hàng tiềm năng đủ điều kiện, sẽ tạo ra hơn 2.000 việc làm mới nếu việc kinh doanh tiến hành.
Bạn đang dự định duy trì phát triển kinh doanh, mở rộng, thu hút hoặc quyết định một cơ hội kinh doanh mới mà sẽ tạo  thêm nhiều việc làm đến Winnipeg và sẽ cần sự hỗ trợ và dịch vụ của chúng tôi ?
Đội ngũ chuyên gia phát triển kinh doanh của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ bạn!

Sonya Muraro
Director, International Business Development
Sectors: Aerospace; Agri-business; Transportation & Distribution
(204) 954-1972
smuraro@yeswinnipeg.com
Bill Coulter
Sectors: Energy & Environment; Financial Services & Insurance; Cultural Industries; Other
(204) 954-1976
bcoulter@yeswinnipeg.com
Karen Debroni
Sectors: Advanced Manufacturing; Life Sciences
(204) 954-1973
kdebroni@yeswinnipeg.com
Jenny Motkaluk
Sector: ICT & Media
(204) 954-1971
jmotkaluk@yeswinnipeg.com