Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tổng Số Hồ Sơ Định Cư Theo Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) Nhận Được Tại Cục Di Trú Canada Tính Đến Ngày 22.12.2010

Nhận tin tức mới
22/12/2010

Kornova xin tổng hợp số hồ sơ định cư Canada theo chương trình nhân viên trình độ cao Liên bang tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2010 kể từ khi tiêu chuẩn xin định cư Liên bang diện nhân viên trình độ cao thay đổi.

Từ 26 tháng 6 năm 2010 đến ngày 30 tháng sáu 2011 hạn mức hồ sơ Skilled Worker được xét tối đa là 20.000 hồ sơ. Trong hạn mức này, định mức cho mỗi ngành nghề là 1.000 hồ sơ. Hạn mức này không áp dụng cho các hồ sơ có thư mời làm việc. Số lượng hồ sơ nhận được đến ngày 22 tháng 12 năm 2010 là: 5.551 hồ sơ trên tổng số hạn mức 20,000 hồ sơ.

Chi tiết số lượng hồ sơ nhận được trên mỗi ngành nghề theo danh sách các ngành nghề được yêu cầu:
0631 Restaurant and Food Service Managers:306
0811 Primary Production Managers (except Agriculture:60
1122 Professional Occupations in Business Services to Management:1,000 (đã đạt hạn mức)
1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners:93
2121 Biologists and Related Scientists:337
2151 Architects:313
3111 Specialist Physicians:256
3112 General Practitioners and Family Physicians:302
3113 Dentists:369
3131 Pharmacists:500
3142 Physiotherapists:119
3152 Registered Nurses:1000 (đã đạt hạn mức)
3215 Medical Radiation Technologists:20
3222 Dental Hygienists and Dental Therapists:9
3233 Licensed Practical Nurses:29
4151 Psychologists:68
4152 Social Workers:210
6241 Chefs:41
6242 Cooks:94
7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades:50
7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades:130
7241 Electricians (except Industrial and Power System):68
7242 Industrial Electricians:74
7251 Plumbers:20
7265 Welders and Related Machine Operators:21
7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics:23
7371 Crane Operators:2
7372 Drillers and Blasters – Surface Mining, Quarrying and Construction:6
8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service:34
Số lượng thống kê về hồ sơ nhận được đến ngày 22 Tháng 12 năm 2010 là gần đúng. Môt khi số lượng đơn ở 1 ngành nghề đã đạt hạn mức, chúng tôi chỉ nhận thêm đơn của ngành nghề đó với đều kiện có thư mời làm việc kèm theo.
Chú ý: Do biến động về số lượng hồ sơ, thống kê chỉ mang tính chất hướng dẫn. Không có gì bảo đảm việc gởi hồ sơ ngay lúc này thì hồ sơ vẫn được xét trong hạn mức.

(Theo cic.gc.ca)

Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com