Đặt hẹn Luật sư
Định cư Mỹ
Định cư Canada
Định cư Châu Âu & Caribê

Tổng Số Hồ Sơ Định Cư Theo Chương Trình Nhân Viên Trình Độ Cao (Skilled Worker) Nhận Được Tại Cục Di Trú Canada Tính Đến Ngày 10.08.2011

Nhận tin tức mới
10/08/2011
Kornova xin tổng hợp số hồ sơ định cư Canada theo chương trình nhân viên trình độ cao Liên bang kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 đến ngày 10 tháng 08 năm 2011.
Hạn mức tối đa được công bố  đối với diện skilled worker không có thư mời làm việc tính từ ngày 01 tháng 07 năm 2011 đến 30 tháng 06 năm 2012 là 10.000 hồ sơ. Trong đó, hạn mức tối đa về số hồ sơ cho mỗi ngành nghề là 500 hồ sơ mỗi năm. Hồ sơ sẽ được xem xét theo thứ tự ngày hồ sơ được nhận. Hồ sơ nhận được vào cùng ngày sẽ được xem xét để xử lý theo trình tự thường nhật của văn phòng.

Chi tiết số lượng hồ sơ nhận được trên mỗi ngành nghề theo danh sách các ngành nghề được yêu cầu:
0631 Restaurant and Food Service Managers: 34
0811 Primary Production Managers (except Agriculture: 6
1122 Professional Occupations in Business Services to Management: 419
1233 Insurance Adjusters and Claims Examiners: 9
2121 Biologists and Related Scientists: 27
2151 Architects: 19
3111 Specialist Physicians: 19
3112 General Practitioners and Family Physicians: 7
3113 Dentists: 24
3131 Pharmacists: 39
3142 Physiotherapists: 10
3152 Registered Nurses: 148
3215 Medical Radiation Technologists: 6
3222 Dental Hygienists and Dental Therapists: 3
3233 Licensed Practical Nurses: 7
4151 Psychologists: 3
4152 Social Workers: 28
6241 Chefs: 7
6242 Cooks: 13
7215 Contractors and Supervisors, Carpentry Trades: 10
7216 Contractors and Supervisors, Mechanic Trades: 12
7241 Electricians (except Industrial and Power System): 5
7242 Industrial Electricians: 7
7251 Plumbers: 1
7265 Welders and Related Machine Operators: 1
7312 Heavy-Duty Equipment Mechanics: 5
7371 Crane Operators: 0
7372 Drillers and Blasters – Surface Mining, Quarrying and Construction: 1
8222 Supervisors, Oil and Gas Drilling and Service: 7

Số lượng thống kê về hồ sơ nhận được đến ngày 10 Tháng 08 năm 2011 là gần đúng. Môt khi số lượng đơn ở 1 ngành nghề đã đạt hạn mức, chúng tôi chỉ nhận thêm đơn của ngành nghề đó với đều kiện có thư mời làm việc kèm theo.
Chú ý: Do biến động về số lượng hồ sơ, thống kê chỉ mang tính chất hướng dẫn. Không có gì bảo đảm việc gởi hồ sơ ngay lúc này thì hồ sơ vẫn được xét trong hạn mức.
(Theo CIC)
Liên hệ đăng ký tư vấn: Tel: (028) 38.290.430 | Email: vietnam@kornova.com